Przejdź do treści głównej

Realizujesz projekt z zakresu dziedzictwa kulturowego? Zgłoś go Komisji Europejskiej i promuj pod szyldem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.

Komisja Europejska ogłosiła 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego (European Year of Cultural Heritage)

Na przestrzeni roku w całej Europie zorganizowany zostanie szereg inicjatyw i wydarzeń z tym związanych. Wszystkie będą miały na celu przybliżenie społeczeństwu definicji oraz wartości dziedzictwa kulturowego i każdy będzie mógł wziąć w nich udział. W organizację wydarzeń zaangażowane zostały najważniejsze podmioty z sektora kultury, organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz wszystkie instytucje UE, które będą wspierać realizację działań o tematyce dziedzictwa kulturowego.

Czym jest dziedzictwo kulturowe?

Dziedzictwo kulturowe kształtuje naszą tożsamość i codzienne życie. Obejmuje zarówno europejskie miasta, jak i pomniki przyrody czy obiekty archeologiczne. Dziedzictwo kulturowe to nie tylko literatura, sztuka i piękne przedmioty, lecz także rzemiosło, którego uczymy się od naszych przodków, baśnie, które opowiadamy naszym dzieciom, tradycyjne potrawy oraz filmy, które oglądamy i z którymi się identyfikujemy.

Pielęgnując nasze dziedzictwo kulturowe, możemy odkryć naszą różnorodność i podjąć międzykulturowy dialog na temat tego, co nas łączy. Nie możemy pozwolić, aby dziedzictwo kulturowe podupadło lub uległo zniszczeniu. Dlatego rok 2018 będzie poświęcony właśnie dziedzictwu kulturowemu i szukaniu rozwiązań, które pomogą je chronić. W związku z tym projekty dot. szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego mogą liczyć w tym roku na dodatkową promocję i wsparcie.

Jeżeli:

  • jesteś beneficjentem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • realizujesz obecnie lub zrealizowałeś w poprzedniej perspektywie finansowej projekt (wciąż otwarty dla odwiedzających), którego celem jest ochrona i promocja dóbr kultury,

masz możliwość ogłoszenia i promowania swojego projektu na specjalnie stworzonej do tego celu stronie internetowej.

Prowadzona przez Komisję Europejską (Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury) witryna gromadzi informacje o wszelkich wydarzeniach kulturalnych organizowanych przy wsparciu Funduszy Europejskich.

Zarejestruj swój projekt w celu otrzymania okolicznościowej etykiety i promowania go pod znakiem "EYCH" (European Year of Cultural Heritage). Rejestrację projektu można przeprowadzić poprzez wypełnienie formularza na stronie Komisji Europejskiej.

Przypominamy również, że projekty z zakresu dziedzictwa kulturowego można zgłaszać do tegorocznej edycji konkursu RegioStars Awards.


Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego
Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś