Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 21 informacje ze wszystkich 6950 dla tagu: Komunikat

Informacja IZ RPO WSL 2014-2020 dotycząca zmiany w zakresie potwierdzania kwalifikowalności uczestników EFS (zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020)

Informacja IZ RPO WSL 2014-2020 dotycząca zmiany w zakresie potwierdzania kwalifikowalności uczestników EFS (zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

2020-12-30
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Prawo i dokumenty | tagi: Komunikat, informacje

Komunikat w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych na 2021 r.

Zgodnie z zapisami podrozdziału 3.1 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazuje do zastosowania przez Instytucje Zarządzające programami regionalnymi (IZ RPO) wyznaczone minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej. Podane w komunikacie minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej obowiązują dla projektów z zakresu aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach celu tematycznego 8 przyjętych do realizacji na podstawie konkursów i naborów projektów pozakonkursowych, których termin naboru mieści się między 1 stycznia a 31 grudnia 2021 r. W przypadku projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy, których nabór zakończy się jeszcze w 2020 r., a których realizacja rozpocznie się po 31 grudnia 2020 r.,rekomendowane jest przyjęcie progów efektywności zatrudnieniowej wskazanych w niniejszym piśmie.

termin obowiązywania od 2020-10-21
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: EFS, zatrudnianie, Komunikat

Wydłużenie godzin pracy infolinii WUP

Ze względu na kryzys związany z pandemią koronawirusa Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (Instytucja Pośrednicząca RPO WSL) wydłużył godziny pracy swojej infolinii.

2020-04-06
| typ informacji: Wiadomość | tagi: WUP, Komunikat

Ostrzeżenie

Pracownicy urzędu marszałkowskiego nie podejmują indywidualnych kontaktów z przedsiębiorcami w celu oferowania im wsparcia z funduszy unijnych.

2020-04-02
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Komunikat

Ułatwienia dla unijnych inwestycji w obszarze zdrowia

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) uzgodniło z Komisją Europejską i Ministerstwem Zdrowia szybszą ścieżkę dla nowych inwestycji w obszarze zdrowia związanych z koronawirusem, które mają być finansowane z funduszy unijnych.

2020-03-19
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Komunikat

Rekomendacje antykryzysowe dla projektów EFS

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) przedstawiło kolejny pakiet rekomendacji, które mają pomóc m.in. osobom, firmom i organizacjom pozarządowym realizującym projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

2020-03-18
| typ informacji: Wiadomość | tagi: EFS, Komunikat, rekomendacje

Pakiet dla funduszy unijnych

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) wydało pakiet rekomendacji dla instytucji zarządzających środkami europejskimi, które ułatwią korzystanie z unijnego finansowania w czasie zagrożenia epidemicznego.

2020-03-17
| typ informacji: Wiadomość | tagi: Komunikat, rekomendacje
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś