Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zmiany w RPO WSL 2014-2020 – miliony na walkę z epidemią!


2020-03-24 10:13

Województwo Śląskie uruchomiło fundusze europejskie na walkę z epidemią koronawirusa. Środki pochodzą z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, a ich pilne przesunięcie na ten cel możliwe było na podstawie uzgodnień Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Komisją Europejską (więcej na ten temat przeczytasz w artykule dotyczącym ułatwień dla unijnych inwestycji w obszarze zdrowia).

Relokacja środków

W trybie nadzwyczajnym Instytucja Zarządzająca uzyskała zgodę Komisji Europejskiej na zwiększenie alokacji w działaniu 10.1. Infrastruktura zdrowia.

Na ten cel przesunięte zostaną niewykorzystane środki z działań:

  • 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach,
  • 1.4.2. Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji,
  • 5.2. Gospodarka odpadami,
  • 6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne,
  • 6.2. Transport kolejowy.

Łącznie to prawie 24 miliony euro (ok. 110 mln zł), które zostaną skierowane na nowy typ projektu związany z zakupami niezbędnego sprzętu oraz adaptacją pomieszczeń jednostek służby zdrowia w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2.

Nowy typ projektu

Przemieszczone środki sfinansują projekty w trybie pozakonkursowym, w ramach których projektodawcy zrealizują:

  • zakup niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej (w tym testów),
  • zakup środków ochrony jednorazowej,
  • zakup łóżek szpitalnych wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac remontowo-budowlanych,
  • budowę tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne szpitali uczestniczących w działaniach kryzysowych.

Zgodnie z informacją Komisji Europejskiej kwalifikalność wydatków ponoszonych na ten cel jest akceptowalna od 1 lutego br.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś