Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Informacja IZ RPO WSL 2014-2020 dotycząca zmiany w zakresie potwierdzania kwalifikowalności uczestników EFS (zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020)


2020-12-30 09:12

Informujemy, że Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zatwierdził zmianę "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020", która wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 r. i ma zastosowanie do wszystkich realizowanych projektów EFS.

Zmiana ta wprowadza nowe wymogi dotyczące potwierdzania kwalifikowalności uczestników projektów EFS (podrozdział 8.2).
Poniżej prezentujemy „Materiał informacyjny w zakresie procedury potwierdzania dokumentem urzędowym kwalifikowalności uczestników (osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo) w projektach EFS” w celu zapewnienia prawidłowego wdrożenia tej zmiany Wytycznych.

Przedstawiamy także przykładowo wypełniony wzór druku US-7 o wydanie przez ZUS zaświadczenia o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo oraz wzór zaświadczenia ZUS.

Prosimy o zapoznanie się z tym materiałem i jego stosowanie.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś