Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 2 informacje ze wszystkich 6624 dla tagu: zatrudnianie

Komunikat w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych na 2021 r.

Zgodnie z zapisami podrozdziału 3.1 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazuje do zastosowania przez Instytucje Zarządzające programami regionalnymi (IZ RPO) wyznaczone minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej. Podane w komunikacie minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej obowiązują dla projektów z zakresu aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach celu tematycznego 8 przyjętych do realizacji na podstawie konkursów i naborów projektów pozakonkursowych, których termin naboru mieści się między 1 stycznia a 31 grudnia 2021 r. W przypadku projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy, których nabór zakończy się jeszcze w 2020 r., a których realizacja rozpocznie się po 31 grudnia 2020 r.,rekomendowane jest przyjęcie progów efektywności zatrudnieniowej wskazanych w niniejszym piśmie.

termin obowiązywania od 2020-10-21
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: EFS, zatrudnianie, Komunikat

Zasady zatrudniania nauczycieli w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej (dotyczy Europejskiego Funduszu Społecznego)

W związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony beneficjentów odnośnie zatrudniania nauczycieli w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej, Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 przedstawia następujące informacje na ten temat.

2017-01-13
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Prawo i dokumenty | tagi: zatrudnianie nauczycieli, nauczyciele, zatrudnianie
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś