Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Komunikat dla beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z EFS


2020-03-12 11:38

W związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo prosimy beneficjentów o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

W zakresie realizowanych przez Państwa projektów finansowanych ze środków EFS oraz ich rozliczania informujemy, że zgodnie z zapisami Państwa umów:

  1. Beneficjent ma możliwość wykazania wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej w części realizację projektu. W takiej sytuacji beneficjent jest zobowiązany do kontynuowania realizacji projektu w takim zakresie, w jakim jest to możliwe. Prosimy o informowanie Instytucji Zarządzającej (IZ) o odwołanych działaniach w Państwa projektach z uwagi na wykonywanie zaleceń i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych.

  2. W przypadku gdy obecna sytuacja związana z występowaniem ryzyka epidemiologicznego uniemożliwia realizację Państwa projektu, IZ dopuszcza możliwość wprowadzenia stosownych zmian, w trybie określonym w umowie o dofinansowanie projektu. Wprowadzane zmiany powinny być zgodne z zapisami Wytycznych oraz kryteriami wyboru projektu.

  3. W przypadku gdy okres realizacji dobiega końca, a nie zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane działania w projekcie, istnieje możliwość wydłużenia czasu realizacji projektu na okres umożliwiający jego pełną realizację, o ile taka możliwość wynika z Regulaminu konkursu.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji telefonicznie oraz poprzez pocztę elektroniczną. Zwracamy się również z prośbą o ograniczenie bezpośrednich kontaktów z pracownikami departamentu w siedzibie urzędu.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś