Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Koordynacja działań EFS podejmowanych w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19


2020-05-07 14:31

W rezultacie prowadzonych na szeroką skalę działań skierowanych przeciw skutkom pandemii COVID-19, do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) docierają głosy na temat potrzeby wsparcia różnych obszarów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Ministerstwo z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie poszczególnych instytucji w realizację działań antykryzysowych, ale jednocześnie przypomina, dlaczego niektóre z tych pomysłów nie będą mogły zostać zrealizowane.

Szeroki wachlarz możliwości

W odpowiedzi na pandemię ministerstwo w porozumieniu z Komisją Europejską i władzami regionalnymi umożliwiło:

  • rozszerzenie zakresu wsparcia realizowanych już projektów EFS,
  • realizację nowych działań skierowanych przeciw COVID-19
    oraz
  • uproszczenie procedur wnioskowania o wsparcie.

Dzięki tym rozwiązaniom wzrosła elastyczność w przekazywaniu środków europejskich, co wpłynęło na powstawanie nowych inicjatyw i szybsze docieranie ze wsparciem na obszary najbardziej dotknięte i zagrożone skutkami pandemii.

Dwupoziomowe działanie

Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego jest w aktualnej sytuacji szczególnie mocno dostrzegany w obszarach zdrowia, rynku pracy i włączenia społecznego. MFiPR przypomina jednak, że część zadań w tych samych obszarach realizują również inne fundusze i instytucje np. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Działania te są realizowane na dwóch poziomach – regionalnym i ogólnopolskim, a za ich właściwą koordynację w poszczególnych regionach odpowiadają wojewodowie.

Potrzeba konsultacji

Wspólnym celem jest optymalne rozdysponowanie dostępnych środków EFS, tak aby jak najszybciej dotrzeć z pomocą do najbardziej zagrożonych, a jednocześnie nie powielać wsparcia, które już jest realizowane w tych obszarach przez inne jednostki. Właściwe zaplanowanie interwencji zapewni:

  • racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi
    oraz
  • uzupełnianie się działań różnych instytucji.

Z tego względu niezbędne są konsultacje projektów EFS realizowanych w naszym regionie z wojewodą śląskim, a także z innymi instytucjami, które są zaangażowane w inicjatywy przeciwdziałające skutkom COVID-19. Każde nowe działanie musi zostać uzgodnione z wojewodą, który ma decydujące słowo w sprawie jego wdrożenia. W efekcie niektóre inicjatywy w ramach EFS nie będą mogły zostać zrealizowane, jeżeli wsparcie w tym zakresie jest już realizowane lub zaplanowane w ramach innego projektu.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś