Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 490 z wszystkich 490 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-045/16
ZIT Subregionu Centralnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

zakończony od 2016-01-25 00:00:00 do 2016-03-31 15:30:00

Data opublikowania: 2015-12-23

Nabór nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-043/16
RIT Subregionu Zachodniego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura kształcenia zawodowego

zakończony od 2016-02-01 00:00:00 do 2016-04-04 15:30:00

Data opublikowania: 2015-12-30

Nabór nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-042/16
RIT Subregionu Południowego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura kształcenia zawodowego

zakończony od 2016-02-01 00:00:00 do 2016-04-04 15:30:00

Data opublikowania: 2015-12-30

Nabór nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-041/16
RIT Subregionu Północnego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura kształcenia zawodowego

zakończony od 2016-02-01 00:00:00 do 2016-04-04 15:30:00

Data opublikowania: 2015-12-30

Nabór nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-040/16
ZIT Subregionu Centralnego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura kształcenia zawodowego

zakończony od 2016-02-01 00:00:00 do 2016-04-04 15:30:00

Data opublikowania: 2015-12-30

Nabór nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-044/15
Włączenie społeczne / Rozwój ekonomii społecznej w regionie

zakończony od 2015-12-28 00:00:00 do 2016-01-29 23:59:59

RPSL.09.03.03-IZ.01-24-044/15
Data opublikowania: 2015-11-26

Nabór nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-039/15
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2015-12-28 00:00:00 do 2016-01-22 23:59:59

Data opublikowania: 2015-11-26

Nabór nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-037/15
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2015-12-03 00:00:00 do 2016-02-01 23:59:59

Data opublikowania: 2015-11-02
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27

Nabór nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15
RIT Subregionu Zachodniego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2015-12-03 00:00:00 do 2016-02-01 23:59:59

Data opublikowania: 2015-11-02
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27

Nabór nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-035/15
ZIT Subregionu Centralnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2015-12-03 00:00:01 do 2016-02-01 23:59:59

Data opublikowania: 2015-11-02
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27

Nabór nr RPSL.13.01.00-IZ.01-24-038/15
Pomoc Techniczna / Pomoc Techniczna

zakończony od 2015-10-21 12:00:00 do 2015-11-27 23:59:59

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji Planu Działań na 2016 rok w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna.
Data opublikowania: 2015-10-21

Nabór nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15
Konkurencyjność MŚP / Innowacje w MŚP

zakończony od 2015-11-16 08:00:00 do 2016-01-18 15:00:00

Ogłoszenie o konkursie - Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020.
Data opublikowania: 2015-10-15

Nabór nr RPSL.07.01.04-IP.02-24-007/15
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2015-10-13 12:00:00 do 2015-10-31 23:59:59

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.1.4 RPO WSL 2014-2020.
Data opublikowania: 2015-10-13

Nabór nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

zakończony od 2015-11-09 00:00:00 do 2015-11-20 23:59:59

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2015-10-08

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-033/15
RIT Subregionu Zachodniego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2015-10-28 00:00:00 do 2015-12-30 23:59:59

Data opublikowania: 2015-09-28

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-032/15
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2015-10-28 00:00:00 do 2016-03-31 23:59:59

Data opublikowania: 2015-09-28

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-031/15
RIT Subregionu Północnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2015-10-28 00:00:00 do 2015-12-30 23:59:59

Data opublikowania: 2015-09-28

Nabór nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-030/15
ZIT Subregionu Centralnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2015-10-28 00:00:00 do 2016-03-31 23:59:59

Data opublikowania: 2015-09-28

Nabór nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-029/15
RIT Subregionu Zachodniego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Odnawialne źródła energii

zakończony od 2015-10-28 00:00:00 do 2016-03-04 23:59:59

Data opublikowania: 2015-09-28

Nabór nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-028/15
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Odnawialne źródła energii

zakończony od 2015-10-28 00:00:00 do 2016-03-04 23:59:59

Data opublikowania: 2015-09-28
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś