Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 460 z wszystkich 460 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.11.01.05-IZ.01-24-054/16
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2016-01-29 15:00:00 do 2016-02-22 23:59:00

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 11.1.5 RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2016-01-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27

Nabór nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

zakończony od 2016-02-22 00:00:00 do 2016-03-18 12:00:00

Data opublikowania: 2016-01-21
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-053/16
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

zakończony od 2016-02-19 00:00:00 do 2016-03-14 23:59:59

Data opublikowania: 2016-01-20
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27

Nabór nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16
RIT Subregionu Zachodniego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

zakończony od 2016-02-19 00:00:00 do 2016-03-07 23:59:59

Data opublikowania: 2016-01-20
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27

Nabór nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-051/16
RIT Subregionu Południowego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

zakończony od 2016-02-19 00:00:00 do 2016-03-31 23:59:59

Data opublikowania: 2016-01-20
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27

Nabór nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-050/16
RIT Subregionu Północnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

zakończony od 2016-02-19 00:00:00 do 2016-03-31 23:59:59

Data opublikowania: 2016-01-20
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27

Nabór nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-049/16
ZIT Subregionu Centralnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

zakończony od 2016-02-19 00:00:00 do 2016-03-31 23:59:59

Data opublikowania: 2016-01-20
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27

Nabór nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/16
RIT Subregionu Zachodniego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

zakończony od 2016-01-25 00:00:00 do 2016-03-31 15:30:00

Data opublikowania: 2015-12-23

Nabór nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-047/16
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

zakończony od 2016-01-25 00:00:00 do 2016-03-31 15:30:00

Data opublikowania: 2015-12-23

Nabór nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-046/16
RIT Subregionu Północnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

zakończony od 2016-01-25 00:00:00 do 2016-03-31 15:30:00

Data opublikowania: 2015-12-23

Nabór nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-045/16
ZIT Subregionu Centralnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

zakończony od 2016-01-25 00:00:00 do 2016-03-31 15:30:00

Data opublikowania: 2015-12-23

Nabór nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-043/16
RIT Subregionu Zachodniego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura kształcenia zawodowego

zakończony od 2016-02-01 00:00:00 do 2016-04-04 15:30:00

Data opublikowania: 2015-12-30

Nabór nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-042/16
RIT Subregionu Południowego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura kształcenia zawodowego

zakończony od 2016-02-01 00:00:00 do 2016-04-04 15:30:00

Data opublikowania: 2015-12-30

Nabór nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-041/16
RIT Subregionu Północnego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura kształcenia zawodowego

zakończony od 2016-02-01 00:00:00 do 2016-04-04 15:30:00

Data opublikowania: 2015-12-30

Nabór nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-040/16
ZIT Subregionu Centralnego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura kształcenia zawodowego

zakończony od 2016-02-01 00:00:00 do 2016-04-04 15:30:00

Data opublikowania: 2015-12-30

Nabór nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-044/15
Włączenie społeczne / Rozwój ekonomii społecznej w regionie

zakończony od 2015-12-28 00:00:00 do 2016-01-29 23:59:59

RPSL.09.03.03-IZ.01-24-044/15
Data opublikowania: 2015-11-26

Nabór nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-039/15
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2015-12-28 00:00:00 do 2016-01-22 23:59:59

Data opublikowania: 2015-11-26

Nabór nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-037/15
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2015-12-03 00:00:00 do 2016-02-01 23:59:59

Data opublikowania: 2015-11-02
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27

Nabór nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15
RIT Subregionu Zachodniego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2015-12-03 00:00:00 do 2016-02-01 23:59:59

Data opublikowania: 2015-11-02
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27

Nabór nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-035/15
ZIT Subregionu Centralnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2015-12-03 00:00:01 do 2016-02-01 23:59:59

Data opublikowania: 2015-11-02
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś