Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 194 wiadomości z wszystkich 2508 dla zadanych warunków: kategoria: Prawo i dokumenty;

Aktualizacja Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020

Od 24 października 2016 r. obowiązują nowe „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”

2016-11-03
| kategorie: Prawo i dokumenty | tagi: prawo i dokumenty

Informacja dla Beneficjentów RPO WSL 2007-2013 dotycząca podatku VAT

Instytucja Zarządzająca
Informujemy, że 5 września 2016 r. przyjęta została ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

2016-10-04
| kategorie: Prawo i dokumenty

Obowiązkowy program szkolenia dla osób oceniających projekty - Europejski Fundusz Społeczny

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego włączyła następujące szkolenia: Dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz Zarządzanie i realizacja projektów z udziałem środków EFS do obligatoryjnego programu szkoleń dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WSL.

2016-08-19
| kategorie: Nabory wniosków, Prawo i dokumenty
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś