Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 10 informacje ze wszystkich 6948 dla tagu: termomodernizacja

Termomodernizacja Urzędu Miasta w Czeladzi

Prowadzone pomiary jakości powietrza, dokonywane m.in. przez pyłomierz Alarmu Smogowego na terenie Czeladzi, wskazują na systematyczne przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w zakresie PM10. Poziom zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta wzrasta w szczególności w okresach grzewczych. Środkiem zaradczym, określonym w "Programie ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego", jest m.in. ograniczenie zużycia energii poprzez działania termomodernizacyjne. Czeladź podjęła się tego wyzwania zaczynając od miejsca, którego zapotrzebowanie na moc, energię cieplną i elektryczną było zdecydowanie zbyt wysokie w stosunku do warunków technicznych dla tego rodzaju budynków. Mowa tutaj o Urzędzie Miasta, który do niedawna zużywał olbrzymie ilości energii generując równie wielkie ilości zanieczyszczeń i kosztów, z którymi miasto musiało sobie poradzić. I poradziło sobie w najlepszy możliwy sposób – dzięki wsparciu UE Czeladź ma dziś nowoczesny i energooszczędny Urząd Miasta, zasilany również przez energię z odnawialnych źródeł.

2020-12-10
| typ informacji: Artykuł | tagi: termomodernizacja

Termomodernizacja Pływalni Krytej w Częstochowie

Kryta pływalnia przy Alei Niepodległości w Częstochowie zbudowana została w sposób powodujący wysoką energochłonność, czego efektem było wysokie zużycie energii na potrzeby ogrzewania budynku oraz wody. W celu poprawy efektywności energetycznej budynku miasto Częstochowa zdecydowało się na głęboką modernizację wraz z budową instalacji do pozyskiwania i dystrybucji energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu znacznie wpłynęła na obniżenie kosztów funkcjonowania placówki oraz poprawę jakości powietrza w regionie.

2019-12-04
| typ informacji: Artykuł | tagi: efektywność energetyczna, OZE, termomodernizacja

Efektywna energetycznie szkoła w Pszczynie

Celem projektu było podniesienie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie. Budynek szkoły wymagał pilnej termomodernizacji ze względu na przestarzałe i niewydolne sposoby jego ogrzewania. Nieocieplona elewacja sprawiała, że zapotrzebowanie energetyczne niezbędne do ogrzania szkoły generowało olbrzymie koszty. Ponadto Pszczyna, na obszarze której znajduje się szkoła, leży w strefie stałego zagrożenia zanieczyszczeniem pyłami zawieszonymi, głównie z powodu bliskości aglomeracji śląskiej oraz dużego ruchu tranzytowego. Realizacja projektu miała przyczynić się do ograniczenia niskiej emisji i pozytywnie wpłynąć na jakość powietrza na obszarze gminy.

2019-07-10
| typ informacji: Artykuł | tagi: termomodernizacja, efektywność energetyczna, infrastruktura edukacyjna

Termomodernizacja przedszkola w Marklowicach Górnych

Przedszkole w Marklowicach Górnych charakteryzowało się wysokimi współczynnikami przenikania ciepła. Budynek nie spełniał pod tym względem ustalonych norm i docieplenia wymagały zarówno ściany, jak i okna, drzwi oraz dach. Niską sprawnością cechowała się również przestarzała instalacja centralnego ogrzewania, a żeliwne grzejniki nie były wyposażone w możliwość termoregulacji. Nadmierne straty ciepła znajdowały odzwierciedlenie w ilościach paliwa spalanego podczas ogrzewania budynku i ponoszonych z tego tytułu kosztach. Odpowiedzią na ten problem stał się projekt termomodernizacji obiektu, który otrzymał wsparcie z Funduszy Europejskich.

2019-01-29
| typ informacji: Artykuł | tagi: termomodernizacja, efektywność energetyczna, przedszkola
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś