Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Prowadzone pomiary jakości powietrza, dokonywane m.in. przez pyłomierz Alarmu Smogowego na terenie Czeladzi, wskazują na systematyczne przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w zakresie PM10. Poziom zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta wzrasta w szczególności w okresach grzewczych. Środkiem zaradczym, określonym w "Programie ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego", jest m.in. ograniczenie zużycia energii poprzez działania termomodernizacyjne. Czeladź podjęła się tego wyzwania zaczynając od miejsca, którego zapotrzebowanie na moc, energię cieplną i elektryczną było zdecydowanie zbyt wysokie w stosunku do warunków technicznych dla tego rodzaju budynków. Mowa tutaj o Urzędzie Miasta, który do niedawna zużywał olbrzymie ilości energii generując równie wielkie ilości zanieczyszczeń i kosztów, z którymi miasto musiało sobie poradzić. I poradziło sobie w najlepszy możliwy sposób – dzięki wsparciu UE Czeladź ma dziś nowoczesny i energooszczędny Urząd Miasta, zasilany również przez energię z odnawialnych źródeł.

Tytuł projektu
Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Czeladź

Nazwa beneficjenta
MIASTO CZELADŹ

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

Finanse
Wartość projektu: 3 325 054,26 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 049 826,08 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Budynek Urzędu Miasta od chwili powstania na początku lat 70-tych XX wieku nie był gruntownie remontowany. Wieloletnie zaniedbania przełożyły się na wysoką energochłonność i niewielką funkcjonalność budynku oraz jedną z najniższych ocen w rankingu estetyki i funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej całego regionu.

Ponadto wysoka energochłonność budynku powodowała równie wysokie zużycie paliw niezbędnych do ogrzania Urzędu, co z kolei wpływało negatywnie na wysokość kosztów ponoszonych przez miasto i jakość powietrza w regionie.

Co udało się zrealizować?

W ramach projektu przeprowadzono kompleksową modernizację budynku:

 • ocieplono ściany, stropodach i podłogi budynku,
 • wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,
 • wymieniono instalację wewnętrzną c.o. i podgrzewacze elektryczne,
 • zamontowano nowe kotły gazowe kondensacyjne,
 • wymieniono 560 szt. starych opraw oświetleniowych na LED,
 • zamontowano instalację odnawialnych źródeł energii.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Mieszkańcy miasta Czeladzi, w szczególności pracownicy i klienci Urzędu Miejskiego.

Jakie są główne korzyści projektu?

 • realizacja działań zmierzających do poprawy jakości powietrza,
 • zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu,
 • zmniejszenie kosztów ponoszonych z tytułu pokrywania zapotrzebowania na ciepło,
 • poprawa walorów estetycznych obiektu.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś