Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej nr 1 w Chybiu


Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Chybiu przed realizacją projektu był nieocieplony i energetycznie nieefektywny, powodując zwiększoną emisję CO2 do atmosfery. Rozwiązaniem problemu była kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą kotła i montażem układów solarnych.

Tytuł projektu
Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła Szkoły Podstawowej nr 1

Nazwa beneficjenta
Gmina Chybie

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT

Finanse
Wartość projektu: 2 168 885,30 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 589 455,58 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Projekt dotyczy ograniczenia niskiej emisji i wzrostu efektywności energetycznej w gminie Chybie poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła (kotła) i montażem układów solarnych w Szkole Podstawowej nr 1. Gmina Chybie sukcesywnie inwestuje w projekty mające na celu ochronę środowiska naturalnego. Jest to również jedno z głównych działań przewidzianych do realizacji w ramach Strategii Rozwoju Gminy Chybie na lata 2015-2025.

Co udało się zrealizować?

W 2016 roku zrealizowano etap I przedsięwzięcia polegający na przebudowie kotłowni z wymianą źródła ciepła na gazowe, wymianą instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacją solarną. Drugi etap, zrealizowany w 2017 r. obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych, przestrzeni poddasza nieużytkowego, izolacji przeciwwilgociowej pionowej fundamentów.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Termomodernizacja dotyczy budynku szkoły podstawowej dlatego z efektów projektu korzystają zarówno uczniowie jak i nauczyciele.

Jakie są główne korzyści projektu?

W efekcie realizacji projektu nastąpiła poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz długoterminowo jakości życia mieszkańców gminy i okolicznych terenów. Realizacja projektu przyczyniła się również do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych oraz podniesienia standardu użytkowania budynku przez uczniów i nauczycieli.

Realizacja projektu przyczyniła się również do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych oraz podniesienia standardu użytkowania budynku przez uczniów i nauczycieli.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś