Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Termomodernizacja Pływalni Krytej w Częstochowie


Kryta pływalnia przy Alei Niepodległości w Częstochowie zbudowana została w sposób powodujący wysoką energochłonność, czego efektem było wysokie zużycie energii na potrzeby ogrzewania budynku oraz wody. W celu poprawy efektywności energetycznej budynku miasto Częstochowa zdecydowało się na głęboką modernizację wraz z budową instalacji do pozyskiwania i dystrybucji energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu znacznie wpłynęła na obniżenie kosztów funkcjonowania placówki oraz poprawę jakości powietrza w regionie.

Tytuł projektu
Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie

Nazwa beneficjenta
Gmina Miasto Częstochowa

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT

Finanse
Wartość projektu: 3 161 841,40 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 673 425,17 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

 • w celu poprawy efektywności energetycznej budynku,
 • zmniejszenia energochłonności obiektu,
 • zaoszczędzenia zużywanej energii cieplnej w budynku i zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej.

Co udało się zrealizować?

 • docieplono ściany, dach, nieckę basenu i podłogę pływalni,
 • wymieniono stolarkę,
 • podłączono budynek do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • zmodernizowano system wentylacji,
 • zamontowano kolektory słoneczne wspomagające podgrzewanie ciepłej wody użytkowej oraz wody w basenie.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Mieszkańcy miasta Częstochowy i okolic (godziny ogólnodostępne), dzieci i młodzież (zajęcia wychowania fizycznego, klasy sportowe oraz kluby sportowe), seniorzy (zajęcia w wodzie i na sali gimnastycznej).

Jakie są główne korzyści projektu?

 • poprawa dostępu do infrastruktury społecznej,
 • poprawa estetyki i funkcjonowania budynku,
 • zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej,
 • zmniejszenie negatywnego wpływu na stan powietrza w mieście.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś