Przejdź do treści głównej

Termomodernizacja przedszkola w Marklowicach Górnych


Przedszkole w Marklowicach Górnych charakteryzowało się wysokimi współczynnikami przenikania ciepła. Budynek nie spełniał pod tym względem ustalonych norm i docieplenia wymagały zarówno ściany, jak i okna, drzwi oraz dach. Niską sprawnością cechowała się również przestarzała instalacja centralnego ogrzewania, a żeliwne grzejniki nie były wyposażone w możliwość termoregulacji. Nadmierne straty ciepła znajdowały odzwierciedlenie w ilościach paliwa spalanego podczas ogrzewania budynku i ponoszonych z tego tytułu kosztach. Odpowiedzią na ten problem stał się projekt termomodernizacji obiektu, który otrzymał wsparcie z Funduszy Europejskich.

Tytuł projektu
Termomodernizacja budynku przedszkolnego w Marklowicach Górnych

Nazwa beneficjenta
Gmina Zebrzydowice

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT

Finanse
Wartość projektu: 270 217,69 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 221 378,63 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Celem termomodernizacji przedszkola było:

 • ograniczenie jego emisyjności,
 • zwiększenie efektywności energetycznej budynku,
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię,
 • poprawa jakości życia i przestrzeni publicznej
 • oraz poprawa poziomu estetyki budynku.

Co udało się zrealizować?

 • Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną,
 • ocieplono ściany zewnętrzne budynku,
 • docieplono stropodach pod nieogrzewanym poddaszem,
 • wymieniono instalację centralnego ogrzewania.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Dzieci i ich rodzice z terenu gminy Zebrzydowice oraz pracownicy przedszkola.

Jakie są główne korzyści projektu?

 • Obniżenie kosztów ogrzewania,
 • ochrona środowiska,
 • podniesienie komfortu użytkowania,
 • poprawa estetyki budynku.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś