Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach LSI 2014 dla beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS


2019-03-13 11:39

Znowelizowaliśmy instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014 dla beneficjentów, których projekty będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista zmian w instrukcji

Poniżej przedstawiamy listę zmian, które zostały wprowadzone w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014 i rzutują na zapisy w nowej wersji "Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie":

  1. Zmiany wynikające z wprowadzenia w LSI nowych rozwiązań, które zostały szerzej przedstawione na naszej stronie w informacji z 15 lutego br.:

  • z instrukcji usunęliśmy zapis o pilotażowym wdrażaniu mechanizmu związanego z importem/eksportem danych w części C.1 Zadania oraz C.2 Zakres finansowany wniosku o dofinansowanie mechanizm został udostępniony wszystkim beneficjentom;

  • dodanie do instrukcji informacji o tym, że import/eksport danych poprzez plik xlsx jest niedostępny dla pierwszej wersji wniosku o dofinansowanie możliwość skorzystania z tej funkcji pojawia się przy kolejnych wersjach.

  1. Dla naborów ogłoszonych po 27 lutego 2019 r. we wnioskach o dofinansowanie wprowadziliśmy zmiany w kategorii kosztów, które podlegają limitom tj. brak możliwości zaznaczenia jednocześnie jednego wydatku jako środek trwały i cross financing; dodatkowo nieaktywny do zaznaczenia stał się checkbox dotyczący usługi zleconej (szczegółowy opis znajduje się w "Instrukcji").

Protokół nowa funkcjonalność

W systemie pojawiła się także dodatkowa funkcjonalność tzw. protokół. Umożliwia ona dodanie załączników do umowy o dofinansowanie za pośrednictwem LSI 2014 w formie skanów dokumentów oryginalnie podpisanych zgodnie ze sposobem reprezentacji.

WAŻNE!!! Skorzystanie z tej opcji będzie możliwe tylko wtedy, gdy Instytucja Organizująca Konkurs wskaże taki sposób przekazywania dokumentacji do umowy w korespondencji przesłanej po zakończeniu oceny wniosku.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią nowej instrukcji wypełniania wniosków o dofinansowanie, której pełną treść znajdziecie w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś