Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Nowe rozwiązania w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI 2014) dla beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


2019-02-15 13:14

Przedstawiamy nowe rozwiązania w LSI 2014 dotyczące mechanizmów działania w zakresie importu/eksportu danych we wnioskach o dofinansowanie projektu (WND) oraz kontrolę limitu 276 godzin zaangażowania zawodowego w systemie LSI 2014.

Mechanizm importu/eksportu danych

Po zakończeniu okresu pilotażowego eksport/import danych poprzez plik .xlsx we wniosku o dofinansowanie został udostępniony do użytkowania wszystkim beneficjentom.

Mechanizm polega na:

  • eksporcie wprowadzonych danych w części C.1. oraz C.2. wniosku o dofinansowanie (WND) do pliku excel w formacie .xlsx.
  • edycji danych za pomocą arkusza excel (w formacie pliku .xlsx) w części C.1. oraz C.2 WND, a następnie aktualizacji poprzez wczytanie tego pliku do LSI 2014. Wczytywanie danych odbywa się z odpowiednich miejsc wskazanych w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Pamiętaj!
♦ Import/eksport danych poprzez plik .xlsx jest niedostępny dla pierwszej wersji wniosku o dofinansowanie. Możliwość skorzystania z tej funkcji pojawia się w kolejnych wersjach.
♦ Funkcja importu (wczytania) danych jest dostępna tylko dla wniosków o dofinansowanie, które są edytowane przez beneficjenta. Jeśli wniosek jest złożony i weryfikowany lub zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą/Instytucję Pośredniczącą (IZ/IP), można tylko wyeksportować (pobrać) dane bez możliwości ich wczytania.

Szczegółowy opis korzystania z mechanizmu znajdziesz w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Kontrola limitu 276 godzin zaangażowania zawodowego

Wprowadzony system sprawdza, czy dla osoby o danym numerze PESEL, wskazanej w module "Personel projektu", nie przekroczono wartości 276 godzin miesiecznego zaangażowania. Weryfikowane są wszystkie stanowiska wskazane w projektach dla danej osoby.

Jeśli dojdzie do przekroczenia limitu przy zapisie danych, w lewym dolnym rogu karty personelu pojawi się poniższy komunikat ostrzegawczy (Ważne! walidacja nie blokuje zapisu danych):Alert ukazujący sie na ekraniePo przejściu do sekcji → Personel [osoby] na liście w polu → UWAGA pojawi się ikona „płomienia” sygnalizująca przekroczenie 276 godzin zaangażowania miesięcznego. Po najechaniu na ikonę kursorem myszki pojawi się komunikat:

"Uwaga do czasu pracy: osoba o tym nr PESEL jest zaangażowana w wymiarze przekraczającym 276 godzin miesięcznie".

Zrzut okna z LSI 2014 obrazujacy ostrzeżenie o przekroczeniu limitu godzin zaangażowania

Pamiętaj!
♦ Weryfikacji przekroczenia limitu zaangażowania miesięcznego podlegają tylko dane wprowadzone do systemu LSI 2014.
♦ Tylko dane rzetelnie i poprawnie wprowadzane do systemu LSI 2014 dają gwarancje miarodajnego działania mechanizmów usprawniających pracę użytkownikom.

Funkcjonalność posłuży do monitorowania informacji o personelu i jego pracy w projekcie. Będzie sygnalizować, kiedy wprowadzone do systemu przez różnych beneficjentów dane spowodują przekroczenie limitu zaangażowania.

W bazie personelu nie są monitorowane dane dotyczące zaangażowania personelu poza projektami oraz w ramach innych programów operacyjnych. Baza nie stanowi zatem jedynego narzędzia dla beneficjentów do monitorowania limitu, o którym mowa w rozdziale 6.15 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Zawsze gdy przy zapisie danych pojawi się ostrzeżenie o przekroczeniu limitu godzin, sprawdź poprawność wpisanych przez Ciebie danych. Jeśli nie stwierdzisz pomyłki, skontaktuj się z opiekunem projektu.

W najbliższym czasie zaktualizujemy o powyższe treści Instrukcję wypełniania Bazy personelu. Instrukcję znajdziesz w dziale "Zapoznaj się z prawem i dokumentami".

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś