Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Instukcja wypełniania nowego modułu "Ankieta trwałości" w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014 dla beneficjentów EFS


2018-12-21 11:14

Nowy moduł: "Ankieta trwałości" w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014

Dla beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dla których Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego, uruchomiliśmy w LSI 2014 nowy moduł "Ankiety trwałości".

Dostęp do modułu znajduje się obok klawisza rozwijanego dotyczącego Realizacji i jest możliwy wyłącznie dla projektów, dla których upłynął już okres realizacji.

 Dostep_ankiety_trwalosci

Użytkownicy LSI przypisani do konkretnego profilu będą mogli przeglądać, edytować i usuwać dokumenty dotyczące zachowania trwałości pod warunkiem nadania im przez właścicieli profili stosownych uprawnień.

 Dostep_ankiety_trwalosci_1

 Dostep_ankiety_trwalosci_2

W związku z wdrożeniem nowego mechanizmu publikujemy instrukcję dla beneficjentów Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego: Instrukcja Ankieta_trwalo_okladkaWażna informacja!

Złożenie "Sprawozdania z zachowania trwałości" jest obowiązkiem wynikającym z umowy o dofinansowanie.

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego rekomenduje realizację rzeczonego obowiązku przy pomocy sytemu LSI oraz platform SEKAP / ePUAP.

Wysłanie elektronicznie do Instytucji Organizującej Konkurs sprawozdania wypełnionego w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014, skutkować bedzie wypełnieniem postanowień zawartej umowy o dofinasowanie w tym zakresie.

Mamy pewność, że zaproponowane rozwiązanie usprawni obsługę projektu.

 

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś