Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 27 informacje ze wszystkich 6950 dla tagu: zdrowie

Webinarium dot. konkursu z działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektu: Wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego

Zapraszamy 24 kwietnia na webinarium.

2020-04-21
| typ informacji: Wydarzenie | kategorie: Szkolenia i konferencje | tagi: ZDROWIE, EFRR, infrastruktura społeczna i zdrowotna, spotkanie informacyjne, webinar

Dostępność Plus dla zdrowia

Ruszył nabór wniosków o grant dla placówek POZ na poprawę ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i innych osób o szczególnych potrzebach w ramach rządowego Programu Dostępność Plus 2018 – 2025.

2019-08-09
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: dostępność, zdrowie, POWER

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 (21 czerwca 2019 r.) – ZAWIESZONE

INFORMACJA O ZAWIESZENIU STOSOWANIA WYTYCZNYCH

23 grudnia 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o zawieszeniu stosowania wytycznych z dnia 21 czerwca 2019 r. w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

Uzasadnienie zawieszenia: Zawieszenie wytycznych wynika z konieczności dopuszczenia do realizacji nowych projektów lub zmian w dotychczas realizowanych projektach, zakładających działania na rzecz walki z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i jej skutkami. Projekty takie, ze względu na swój powszechny i doraźny charakter, a także pilną potrzebę uruchomienia i zapewnioną konieczność uzgodnienia z właściwym wojewodą, nie muszą podlegać obostrzeniom i warunkom wskazanym w wytycznych.

Termin zawieszenia: stosowanie Wytycznych podlega zawieszeniu od 1 lutego 2020 r. do odwołania.

Zapoznaj się z dokumentem: Informacja o zawieszeniu stosowania wytycznych (PDF 112 KB) – wersja aktualna (obowiązująca od 23 grudnia 2020 r.)

Wersja archiwalna: Informacja o zawieszeniu stosowania wytycznych (PDF 112 KB) – wersja obowiązująca do 22 grudnia 2020 r.

****

Wytyczne mają na celu zapewnienie zgodności działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w obszarze zdrowia z polityką krajową w obszarze zdrowia, której warunki zostały określone w krajowych dokumentach strategicznych i programowych, a także spójność między interwencją EFS na poziomie krajowym i regionalnym. Wytyczne odnoszą się do realizacji działań finansowanych z EFS w zakresie programów polityki zdrowotnej (na poziomie Regionalnych Programów Operacyjnych – regionalnych programów zdrowotnych), programów z zakresu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami oraz deinstytucjonalizacji usług medycznych. Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji Programów na lata 2014-2020 i pozwalają na ujednolicenie zasad realizacji wsparcia w ramach RPO. Mają również na celu zapewnienie jednolitych standardów wsparcia dla grup docelowych w całym kraju.

termin obowiązywania od 2019-06-21
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: EFS, ZDROWIE, covid-19, koronawirus
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś