Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 (21 czerwca 2019 r.) – ZAWIESZONE


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię dokument:
Zobacz obowiązujące
Termin obowiązywania
od 2019-06-21

INFORMACJA O ZAWIESZENIU STOSOWANIA WYTYCZNYCH

23 grudnia 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o zawieszeniu stosowania wytycznych z dnia 21 czerwca 2019 r. w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

Uzasadnienie zawieszenia: Zawieszenie wytycznych wynika z konieczności dopuszczenia do realizacji nowych projektów lub zmian w dotychczas realizowanych projektach, zakładających działania na rzecz walki z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i jej skutkami. Projekty takie, ze względu na swój powszechny i doraźny charakter, a także pilną potrzebę uruchomienia i zapewnioną konieczność uzgodnienia z właściwym wojewodą, nie muszą podlegać obostrzeniom i warunkom wskazanym w wytycznych.

Termin zawieszenia: stosowanie Wytycznych podlega zawieszeniu od 1 lutego 2020 r. do odwołania.

Zapoznaj się z dokumentem: Informacja o zawieszeniu stosowania wytycznych (PDF 112 KB) – wersja aktualna (obowiązująca od 23 grudnia 2020 r.)

Wersja archiwalna: Informacja o zawieszeniu stosowania wytycznych (PDF 112 KB) – wersja obowiązująca do 22 grudnia 2020 r.

****

Wytyczne mają na celu zapewnienie zgodności działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w obszarze zdrowia z polityką krajową w obszarze zdrowia, której warunki zostały określone w krajowych dokumentach strategicznych i programowych, a także spójność między interwencją EFS na poziomie krajowym i regionalnym. Wytyczne odnoszą się do realizacji działań finansowanych z EFS w zakresie programów polityki zdrowotnej (na poziomie Regionalnych Programów Operacyjnych – regionalnych programów zdrowotnych), programów z zakresu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami oraz deinstytucjonalizacji usług medycznych. Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji Programów na lata 2014-2020 i pozwalają na ujednolicenie zasad realizacji wsparcia w ramach RPO. Mają również na celu zapewnienie jednolitych standardów wsparcia dla grup docelowych w całym kraju.

Historia dokumentu

Nazwa dokumentu Obowiązujący
od do
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 (21 czerwca 2019 r.) – ZAWIESZONE 2019-06-21 nadal obowiązujący
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 (1 stycznia 2018 r.) 2018-01-01 2019-06-20
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 2016-12-08 2017-12-31
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 2015-12-23 2016-12-07
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś