Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię dokument:
Zobacz obowiązujące
Termin obowiązywania
od 2016-12-08 do 2017-12-31

Wytyczne mają na celu zapewnienie zgodności działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia z polityką krajową w obszarze zdrowia, której warunki zostały określone w krajowych dokumentach strategicznych i programowych, a także spójność między interwencją EFS na poziomie krajowym i regionalnym. Wytyczne odnoszą się do realizacji działań finansowanych z EFS w zakresie programów polityki zdrowotnej (na poziomie Regionalnych Programów Operacyjnych – regionalnych programów zdrowotnych), programów z zakresu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami oraz deinstytucjonalizacji usług medycznych. Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji Programów na lata 2014-2020 i pozwalają na ujednolicenie zasad realizacji wsparcia w ramach RPO. Mają również na celu zapewnienie jednolitych standardów wsparcia dla grup docelowych w całym kraju.

Nowa wersja wytycznych obowiązuje dla konkursów ogłaszanych od 8 grudnia 2016 r. 

Najważniejsze zmiany wprowadzone do dokumentu obejmują:

  1. wprowadzenie zapisów, że programy zdrowotne lub programy polityki zdrowotnej, które przewidują badania widniejące w katalogu świadczeń gwarantowanych jako podstawowe i jednocześnie niezbędne dla realizacji tego programu, ale obejmujące także badania ponadstandardowe, stanowiące wartość dodaną do funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej mogą być uznane za wykraczające poza zakres świadczeń gwarantowanych i niezastępujące świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  2. wprowadzenie obowiązku stosowania przez Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi mechanizmów pozwalających na uniknięcie powielania działań realizowanych w ramach zbieżnych tematycznie programów zdrowotnych finansowanych ze środków RPO i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – w przypadku gdy Regionalny Program Zdrowotny jest realizowany w obrębie jednej z grup chorób, których dotyczą programy zdrowotne wdrażane w ramach PO WER (tj. choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego lub choroby układu oddechowego);
  3. dodanie do słownika pojęć definicji osoby w wieku aktywności zawodowej;
  4. z uwagi na fakt, że Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie na bieżąco wskazuje obszary „białych plam” w zakresie profilaktyki nowotworów, które uwzględniane są w rekomendacjach Komitetu Sterującego, usunięto zapis, że projekty w ramach programów profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy oraz raka jelita grubego koncentrują działania w powiatach lub gminach o szczególnie niskim poziomie zgłaszalności na badania;
  5. w celu zapewnienia elastyczności systemu usunięto załączniki nr 2-4, określające warunki realizacji przedsięwzięć w ramach programów profilaktycznych w zakresie raka piersi, szyjki macicy oraz jelita grubego. W zamian doprecyzowano, że IZ RPO określa zakres działań możliwych do realizacji w projekcie, uwzględniając warunki realizacji przedsięwzięć w ramach aktualnie obowiązujących i wynikających z przepisów prawa wymogów wskazywanych przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.

Pliki do pobrania

Historia dokumentu

Nazwa dokumentu Obowiązujący
od do
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 (21 czerwca 2019 r.) – ZAWIESZONE 2019-06-21 nadal obowiązujący
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 (1 stycznia 2018 r.) 2018-01-01 2019-06-20
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 2016-12-08 2017-12-31
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 2015-12-23 2016-12-07
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś