Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Dostępność Plus dla zdrowia


2019-08-09 14:13

Dostępność Plus dla zdrowia

Ministerstwo Zdrowia ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu pozakonkursowego (POWR.05.02.00-00-0044/18), działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cel naboru

Wsparcie grantowe placówek POZ w poprawie ich dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej i organizacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zakres możliwych do realizacji działań został zdefiniowany w ramach Standardu dostępności POZ, stanowiącego załącznik do dokumentacji konkursowej.

Najważniejsze informacje

  • Nabór ma charakter otwarty i będzie trwać do momentu wyczerpania alokacji, ale nie później niż do 1 grudnia 2021 r. Wsparciem zostanie objętych około 125 placówek POZ.
  • Wysokość alokacji w naborze: 80 mln. zł.
  • Maksymalna wartość projektu: 720 tys. zł. Nie jest wymagany wkład własny.
  • Okres realizacji projektu: od 12 do 18 miesięcy.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem: https://konkursy.mz.gov.pl (dostęp wymaga założenia konta!).

Szczegółowe informacje znajdują się w Procedurze oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantu.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś