Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Ogłoszenia naborów w ramach działania 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia i 9.2.8. Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2


2020-04-20 11:52

Od 20 do 30 kwietnia br. wskazane podmioty lecznicze mogą składać wnioski w trybie nadzwyczajnym naboru nr:

RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 z działania 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach naboru wsparcie można otrzymać na:

  • zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia,
  • adaptację pomieszczeń, w tym budowę obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego.

Kto może składać wnioski?

Nabór dedykowany jest jednostkom, wskazanym w "Zestawieniu projektów jednostek uprawnionych do wsparcia, ukierunkowanych na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 na terenie województwa śląskiego".

Wykaz jednostek uprawnionych do wsparcia znajduje się w załączniku poniżej.


Od 20 do 24 kwietnia br. można będzie składać wnioski w ramach naboru nr:

RPSL.09.02.08-IZ.01-24-397/20 z poddziałania 9.2.8. Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny

Kto może składać wnioski?

  • Samorząd Województwa Śląskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,
  • Fundusz Górnośląski S.A.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Działania w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie regionu w celu ograniczania negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19, m.in.:

  1. zapewnienie ochrony osobistej grupie docelowej,
  2. wsparcie usług zdrowotnych i społecznych,
  3. zatrudnienie dodatkowego personelu.

Wymienione podmioty zostaną wezwane do złożenia wniosku niezwłocznie po wejściu w życie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 17 kwietnia 2020 r. i weszła w życie dzień po ogłoszeniu  z jej treścią można się zapoznać TUTAJ.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś