Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 223 informacje ze wszystkich 6950 dla tagu: prawo i dokumenty

Opis Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 7

Uchwałą nr 384/102/VI/2020 z dnia 12 lutego 2020 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację Opisu Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (OFIP RPO WSL 2014-2020) wersja 7.

termin obowiązywania od 2020-02-12 do 2020-12-08
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: OFIP, dokumenty, prawo i dokumenty

Wzory formularzy i dokumentów niezbędnych do realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 lutego 2020 r. zmianie uległ załącznik "Wymagania dotyczące wyodrębnionej ewidencji księgowej".

Zmiana dotyczy:

  1. zasad ewidencjonowania wydatków przez beneficjentów stosujących pełną księgowość (zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych), jak i prowadzących uproszczoną księgowość;
  2. sposobu opisywania dokumentów finansowo–księgowych.

Beneficjenci, którym udzielono dotacji ze środków unijnych, zobowiązani są do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej tych środków oraz dokonywanych w projektach wydatków, zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu ogólnym 1303/2013 oraz zapisami zawartej umowy o dofinansowanie projektu. Przedstawiony załącznik stanowi minimalny zakres zasad, które należy wykonać, aby dany wydatek mógł zostać rozliczony w ramach projektu finansowanego z EFS.

termin obowiązywania od 2020-02-28
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty

Opis Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 6

Uchwałą nr 2158/70/VI/2019 z dnia 25 września 2019 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację Opisu Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (OFIP RPO WSL 2014-2020) wersja 6.

termin obowiązywania od 2019-09-25 do 2020-02-11
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: OFIP, dokumenty, prawo i dokumenty

Instrukcja wypełniania rejestru postępowań / zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Celem modułu LSI dotyczącego zamówień publicznych jest przede wszystkim stworzenie jednego źródła, w którym znajdować się będą wszystkie informacje o prowadzonych postępowaniach i umowach jakie Beneficjent zawarł z wykonawcami w ramach danego projektu oraz o sposobie w jaki wykonawcy zostali wybrani.

termin obowiązywania od 2020-01-29
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: EFS, WUP, prawo i dokumenty, LSI

Aktualizacja instrukcji wypełniania rejestru postępowań/zamówień i dokumentów w LSI dla beneficjentów WUP

Informujemy o aktualizacji "Instrukcji wypełniania Rejestru postępowań / zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach".

2020-01-29
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Prawo i dokumenty | tagi: prawo i dokumenty, LSI, Lokalny System Informatyczny, Instrukcja

Aktualizacja "Instrukcji wypełniania Rejestru postępowań / zamówień i dokumentów w ramach LSI 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS"

Zaktualizowaliśmy "Instrukcję wypełniania Rejestru postępowań / zamówień i dokumentów w ramach LSI 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS".

2020-01-20
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Prawo i dokumenty | tagi: prawo i dokumenty, Instrukcja, LSI, Lokalny System Informatyczny

Instrukcja wypełniania rejestru postępowań / zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS

Celem modułu LSI dotyczącego zamówień publicznych jest przede wszystkim stworzenie jednego źródła, w którym znajdować się będą wszystkie informacje o prowadzonych postępowaniach i umowach jakie Beneficjent zawarł z wykonawcami w ramach danego projektu oraz o sposobie w jaki wykonawcy zostali wybrani.

termin obowiązywania od 2020-01-17 do 2020-03-26
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: LSI, prawo i dokumenty, EFS

Instrukcja wypełniania Rejestru postępowań / zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dla projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wersja 2 (9 stycznia 2020 r.)

Instytucja Zarządzająca RPO WSL informuje, że od dnia 9 stycznia 2020 r. obowiązuje zaktualizowana Instrukcja wypełniania Rejestru postępowań / zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dla projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości).

termin obowiązywania od 2020-01-09
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty, LSI

Wzory formularzy i dokumentów niezbędnych do realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 maja 2019 r. zmianie uległy następujące załączniki:

Zakres danych osobowych uczestników projektu powierzonych do przetwarzania,

Wzór zakresu oświadczenia uczestnika projektu ze względu na przyjęcie nowego wzoru umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Beneficjenta obowiązują wzory dokumentów, które są załącznikami do Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych zamieszczonej pod ogłoszeniem i wynikami naboru z danego konkursu.

termin obowiązywania od 2019-05-24 do 2020-02-27
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty

Aktualizacja Instrukcji wypełniania i przekazywania wniosków o płatność w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego dla Beneficjentów RPO WSL 2014 – 2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS

Zaktualizowaliśmy Instrukcję wypełniania i przekazywania wniosków o płatność w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego dla Beneficjentów RPO WSL 2014 – 2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS.

2019-08-28
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Prawo i dokumenty | tagi: LSI, wnioski o płatność, Instrukcja, prawo i dokumenty, EFS
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś