Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Aktualizacja "Instrukcji wypełniania Rejestru postępowań / zamówień i dokumentów w ramach LSI 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS"


2020-01-20 08:59

Dla beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dla których Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zamieszczamy zaktualizowaną "Instrukcję wypełniania Rejestru postępowań / zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020  w części dotyczącej współfinansowania z EFS".

Do Instrukcji dodane zostały informacje na temat kluczowych modyfikacji LSI 2014, które usprawnią pracę z rejestrem postępowań / zamówień i dokumentów.

Aktualną instrukcję można znaleźć w dziale „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś