Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Aktualizacja formularzy i dokumentów niezbędnych do realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


2020-02-28 07:57

28 lutego 2020 r. zaktualizowaliśmy "Wymagania dotyczące wyodrębnionej ewidencji księgowej" dla beneficjentów realizujących projekty w ramach EFS.

Zmiana dotyczy

  1. zasad ewidencjonowania wydatków przez beneficjentów stosujących pełną księgowość (zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych), jak i prowadzących uproszczoną księgowość;
  2. sposobu opisywania dokumentów finansowo–księgowych.

Obowiązek

Beneficjenci, którym udzielono dotacji ze środków unijnych, zobowiązani są do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej tych środków oraz dokonywanych w projektach wydatków, zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu ogólnym 1303/2013 oraz zapisami zawartej umowy o dofinansowanie projektu. Przedstawiony załącznik stanowi minimalny zakres zasad, które należy wykonać, aby dany wydatek mógł zostać rozliczony w ramach projektu finansowanego z EFS.

Aktualne dokumenty można znaleźć w dziele: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś