Przejdź do treści głównej

Aktualizacja Instrukcji wypełniania i przekazywania wniosków o płatność w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego dla Beneficjentów RPO WSL 2014 – 2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS


Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś