Przejdź do treści głównej

Zestawienie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu- aktualizacja z 19 grudnia 2019 r.


2019-12-20 14:57

19 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął listę dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy/porozumienia/podjęcia decyzji o dofinansowanie wraz ze wzorami wymaganych oświadczeń.

W wyniku wprowadzonych zmian:

  • z listy dokumentów usunięto oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT. Tym samym IZ RPO WSL 2014-2020 nie będzie wymagała od wnioskodawców złożenia oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT przed zawarciem umowy o dofinansowanie uznając za wystarczające oświadczenie złożone do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny projektu.

Aktualne zestawienie tych dokumentów znajdziesz w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś