Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 233 informacje ze wszystkich 6536 dla tagu: Rewitalizacja

Rewitalizacja zabytkowego zameczku w Czerwionce-Leszczynach

Zameczek w Czerwionce-Leszczynach został wybudowany w latach 1882-1883 na zamówienie właściciela leszczyńskiego majątku, „dobrego pana na Leszczynach” – Konrada Bartelta. Prace rewitalizacyjne zabytkowego obiektu nawiązują do pierwotnego kształtu zameczku wzorowanego na włoskich willach renesansowych. Projektanci dotarli do archiwalnych zdjęć i w swoich planach dążyli do odtworzenia historycznego wyglądu zabytku. Neorenesansowy zameczek miał odzyskać dawny blask, został więc odtworzony z najwyższą dbałością o jego pierwotny kształt i wygląd, stąd m.in. dobudowany taras przed obiektem oraz kompleksowy remont elewacji z odtworzeniem detali architektonicznych. Zgodnie z poleceniem konserwatora zabytków odtworzona została również zabytkowa klatka schodowa, a wszystkie drzwi, które podlegały ponownym montażom, zostały odrestaurowane, jako elementy zabytkowe budynku. We wnętrzu obiektu zachowano także elementy odkrytych wielobarwnych polichromii. Za realizację projektu odpowiadała specjalizująca się w pracach konserwatorskich, remontach, modernizacjach i adaptacjach architektury zabytkowej firma Restauro, która wcześniej zajmowała się pracami konserwatorskimi m.in. w warszawskich Łazienkach, Belwederze, czy zamku w Pszczynie.

2021-01-11
| typ informacji: Artykuł | tagi: rewitalizacja

Centrum Sportowe "ADRENALINA" w Bieruniu

Przy ul. Homera 34 w Bieruniu niszczała nieużytkowana od lat 90. XX wieku sala gimnastyczna, która dawniej służyła do ćwiczeń żołnierzom z pobliskiej jednostki wojskowej. Wojskowych w Bieruniu jednak już nie ma, ale pozostał budynek stopniowo popadający w ruinę. Władze miasta w końcu znalazły właściwe rozwiązanie i postanowiły zaadaptować obiekt na potrzeby nowoczesnego centrum wspinaczkowego, w którym można również ćwiczyć sporty walki. Przy okazji zaadaptowano również przylegającą część budynku na nową siedzibę dla Świetlicy Wsparcia Dziennego "Nadzieja", gdzie rozwiązywane są problemy lokalnej społeczności. Projekt rewitalizacji został sprzężony z projektem Europejskiego Funduszu Społecznego i w ten sposób powstało znakomite miejsce spajające rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym i rozwijające pasję do sportu wśród lokalnej młodzieży.

2020-12-11
| typ informacji: Artykuł | tagi: rewitalizacja

Nowe mieszkania w Rudzie Śląskiej

W 2015 r. prawie 2200 gospodarstw domowych w Rudzie Śląskiej oczekiwało na przyznanie lokalu socjalnego, natomiast liczba tego typu mieszkań na terenie gminy nie przekraczała 500. Jak łatwo policzyć liczba lokali socjalnych była ponad 4-krotnie niższa niż aktualne zapotrzebowanie. Miasto postanowiło poprawić tę statystykę przy pomocy Funduszy Europejskich poprzez realizację projektu, który ma przyczynić się do ponownego zagospodarowania nieużytków i pustostanów na terenie Rudy Śląskiej.

2020-11-24
| typ informacji: Artykuł | tagi: rewitalizacja

Rewitalizacja nitowanej wieży ciśnień w Będzinie-Grodźcu

Grodziec to bardzo stara dzielnica, która w przeszłości była ważną osadą przemysłową. W 1975 r. Grodziec został włączony do Będzina, a z biegiem lat zamykano tam kolejne zakłady przemysłowe – cementownię w 1979 r. i kopalnię w 1999 r. Po likwidacji kopalni dzielnica znalazła się w bardzo trudnej sytuacji poprzez nagły i radykalny skok poziomu bezrobocia. Obecnie charakteryzuje się ona szeregiem negatywnych zjawisk społecznych oraz niskimi walorami estetycznymi i użytkowymi, wynikającymi z pogarszającego się stanu architektury poprzemysłowej. Grodziec ma jednak coś, czego nie mają inni – wieżę ciśnień zbudowaną ze stalowych, nitowanych płyt. Sposób wykonania wieży jest unikatowy w skali kraju, a może nawet Europy. Ta wyjątkowość zabytku sprawiła, że właśnie wokół tego obiektu rozpoczęła się rewitalizacja dzielnicy, która z pomocą Funduszy Europejskich ma pomóc Grodźcowi odzyskać dawny blask.

2020-11-23
| typ informacji: Artykuł | tagi: rewitalizacja

Weź udział w szkoleniu

Rewitalizacja - logo

 

Zapisy na szkolenie „Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji”
2021-04-26

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się zapisy na szkolenia z modułu „Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji” organizowane w ramach projektu „ŚLĄSKIE PROGRAMY REWITALIZACJI-SZKOLENIA”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Szkolenia zostaną przeprowadzone w subregionach według następującego harmonogramu:

Przedstawiciele gmin z poszczególnych subregionów mogą od dzisiaj zapisywać się na szkolenia za pomocą formularzy rejestracyjnych, dostępnych na wymienionych powyżej stronach.

Rekrutacja potrwa do 5 maja br.

Szczegóły dot. szkolenia znajdą Państwo w zakładce: „Weź udział w szkoleniach i konferencjach”.

Serdecznie zapraszamy!


 

Szanowni Państwo

Już wkrótce podany zostanie szczegółowy harmonogram bezpłatnych szkoleń w zakresie wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w modułach wymienionych poniżej: 

Szkolenie – wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji:

 • przejście z LPR na GPR;
 • delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 • procedura uchwalenia GPR;
 • struktura GPR;
 • kreowanie powiązań polityki rewitalizacyjnej z innymi politykami gminy w GPR;
 • polityka planowania przestrzennego w świetle zapisów GFPR;
 • procesy aktualizacji GPR;
 • szczegółowe zasady działania Komitetów Rewitalizacji i ich wpływ na proces rewitalizacji;
 • ustanowienie Specjalnej Strefy Rewitalizacji;
 • opis zastosowania narzędzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji w GPR;
 • miejscowy plan rewitalizacji i jego wpływ na zapisy z GPR.

Szkolenie – monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych

 • zasady efektywnego systemu monitorowania;
 • monitorowanie realizacji przedsięwzięć i celów w PR;
 • monitorowanie realizacji PR a wskaźniki do delimitacji OZ i OR;
 • interpretacja wyników monitorowania PR;
 • ewaluacja procesów rewitalizacji;
 • aktualizacja PR;
 • ankieta GUS „Rewitalizacja w gminie”;
 • standaryzacja wykazów PR prowadzonych przez IZ RPO;
 • Monitor Rozwoju Lokalnego jako narzędzie wsparcia gmin w monitorowaniu procesów rozwoju;
 • Systemy Informacji Przestrzennej w regionach i gminach jako narzędzie wspierające monitorowanie rewitalizacji.

Szkolenie – zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji

 • systemowe mechanizmy wzmacniania wspólnot lokalnych;
 • mechanizmy partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni publicznych;
 • działania rewitalizacyjne w małej skali;
 • wykorzystanie partnerów prywatnych i społecznych do dywersyfikacji źródeł finansowania i działań rewitalizacyjnych;
 • możliwości zaangażowania partnerów prywatnych, wspólnot/ spółdzielni mieszkaniowych i TBS-ów oraz NGO-sów w realizację PR;
 • operator rewitalizacji w gminie – modele zarządzania;
 • PPP w rewitalizacji;
 • dobre praktyki w zakresie zarządzania procesem rewitalizacji;
 • realizacja włączenia społecznego na etapie wdrażania GPR.

Dostępność w rewitalizacji

 • wzmocnienie zdolności samorządów do uwzględniania problematyki dostępności zarówno w programowaniu strategicznym, planowaniu przestrzennym,
  jak i w przygotowywaniu i realizacji konkretnych projektów (w tym rewitalizacyjnych), zgodnie ze standardami określonymi w Programie Dostępność Plus 2018-2025.

Uruchomienie pierwszego naboru do projektu „Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia” planowane jest pierwszym kwartale 2021 r.  

Zapraszamy również do subskrypcji naszego newslettera, tak aby nie ominął Państwa żaden ważny termin.

2020-09-11
| typ informacji: Dział tematyczny | tagi: Rewitalizacja
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś