Przejdź do treści głównej

Nabór pozakonkursowy z poddziałania 10.2.3. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI


2021-03-01 13:01

1 marca 2021 r. ogłosiliśmy nabór pozakonkursowy nr RPSL.10.02.03-IZ.01-24-404/21 z poddziałania 10.2.3. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI.

Czego dotyczy nabór?

Zarząd Województwa wezwał do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym o dofinansowanie projektu pn.:

„Nowa przestrzeń dla bytomskich seniorów. Remont Zabytkowego budynku ELIM na potrzeby mieszkalnictwa wspomaganego dla osób starszych oraz zagospodarowanie terenu”.

W ramach projektu przewiduje się realizację działań z zakresu:

  • robót budowlanych (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione lub na potrzeby utworzenia centrów usług społecznościowych.
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś