Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Przy ul. Homera 34 w Bieruniu niszczała nieużytkowana od lat 90. XX wieku sala gimnastyczna, która dawniej służyła do ćwiczeń żołnierzom z pobliskiej jednostki wojskowej. Wojskowych w Bieruniu jednak już nie ma, ale pozostał budynek stopniowo popadający w ruinę. Władze miasta w końcu znalazły właściwe rozwiązanie i postanowiły zaadaptować obiekt na potrzeby nowoczesnego centrum wspinaczkowego, w którym można również ćwiczyć sporty walki. Przy okazji zaadaptowano również przylegającą część budynku na nową siedzibę dla Świetlicy Wsparcia Dziennego "Nadzieja", gdzie rozwiązywane są problemy lokalnej społeczności. Projekt rewitalizacji został sprzężony z projektem Europejskiego Funduszu Społecznego i w ten sposób powstało znakomite miejsce spajające rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym i rozwijające pasję do sportu wśród lokalnej młodzieży.

Tytuł projektu
Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji

Nazwa beneficjenta
Miasto Bieruń

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddziałanie: 10.3.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie

Finanse
Wartość projektu: 4 768 135,24 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 267 573,45 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Projekt swym zakresem obejmował adaptację powojskowego, zdegradowanego obiektu sali gimnastycznej na osiedlu Homera w Bieruniu na potrzeby utworzenia centrum wspinaczkowego, centrum sportów walki oraz świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży.

Obiekt przez ostatnie kilkadziesiąt lat popadał w ruinę. W latach 80. XX wieku aż do początku lat 90. służył za salę gimnastyczną, w której zajęcia sportowe mieli żołnierze. Jednak po likwidacji jednostki wojskowej budynek zatracił swoją funkcję i wydawało się, że jego czas jest policzony. Jednak dzięki nowatorskiemu pomysłowi i odważnym decyzjom zyskał nowe życie.

Zrewitalizowany obiekt zyskał nowe funkcje:

 • sportową,
 • edukacyjną
 • oraz kulturalną.

Co udało się zrealizować?

Dzięki zaangażowaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, środków budżetu państwa oraz środków z programu Ministerstwa Sportu "Sportowa Polska" powstało nowoczesne Centrum Sportowe Homera „ADRENALINA”.

Centrum wspinaczkowe wyposażone zostało w:

 • 7 ścianek dla dzieci z przyrządami do automatycznej asekuracji,
 • ścianę główną o wysokości ponad 16 metrów,
 • 10-metrową ściankę do wspinania na czas (obecnie dyscyplina olimpijska),
 • bulderownię czyli miejsce treningów wspinaczy, służące do wspinania bez asekuracji
 • oraz campus wspinaczkowy służący do ćwiczenia górnych partii mięśni wspinaczy, głównie palców.

Specjalnym wyposażeniem jest przewieszona pod katem 45 tablica, tzw. Moon Board, najlepszy trenażer dla wspinaczy na świecie. Na piętrze budynku jedno z pomieszczeń zaadaptowano na strefę rozgrzewkową dla wspinaczy, gdzie na ścianach i suficie można ćwiczyć technikę wspinania bez asekuracji, jak i rozgrzać mięśnie przed właściwym treningiem na dużych ścianach.

Główna sala w budynku została przystosowana do potrzeb prowadzenia zajęć z zakresu sportów walki (dalekowschodnie sztuki walki, kickboxing, zapasy oraz zajęcia crossfit) i wyposażona w specjalne maty do ćwiczeń oraz sprzęt sportowy do rozgrzewki i ćwiczeń ogólnorozwojowych.

Budynek dostosowano także do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (podjazd, brak progów w drzwiach, WC, odpowiednio przystosowane szatnie i prysznice, schodołaz). Istotną część powstałego obiektu stanowi adaptacja łącznika przylegającego do sali sportowej i pobliskiego bloku mieszkalnego na pomieszczenia, w których swoją działalność prowadzi Świetlica Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym „NADZIEJA”. Obecnie w świetlicy realizowany jest projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) pn. „Daj sobie szansę – podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji”, którego cele są zgodne z celami EFS w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Centrum Sportowe Homera „ADRENALINA” jest unikatowym obiektem w skali regionu, który ma szansę przyciągnąć do Bierunia gości z całego województwa śląskiego, jak również z województwa małopolskiego, jako że Bieruń leży na granicy tych dwóch regionów.

W ramach projektu powstało nowoczesne centrum wspinaczkowe z profesjonalnymi ściankami wspinaczkowymi, dedykowanymi zarówno osobom początkującym, jak i zaawansowanym wspinaczom. Tym samym „ADRENALINA” stanowi świetną bazę do ćwiczeń dla wspinaczy górskich, alpinistów, a nawet himalaistów przygotowujących się do wypraw. Nie bez znaczenia jest również fakt, że swoją przygodę ze wspinaczką mogą rozpocząć tu już nawet kilkuletnie dzieci dzięki ściankom wspinaczkowym przeznaczonym dla takiej grupy użytkowników. 

Jakie są główne korzyści projektu?

Nowo powstały budynek stał się niezwykłą ozdobą osiedla Homera i stanowi charakterystyczny punkt orientacyjny na mapie gminy Bieruń, pretendując jednocześnie do jednego z najciekawszych obiektów sportowych regionu i województwa.

Koncepcja szeroko zakrojonego projektu zakładała również rewitalizację przestrzeni znajdującej się wokół obiektu. Dzięki wykonanym pracom powstała estetyczna i funkcjonalna infrastruktura towarzysząca:

 • kilkanaście miejsc parkingowych,
 • stojaki dla rowerów,
 • ławki czy wiata śmietnikowa.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś