Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 8 informacje ze wszystkich 6155 dla tagu: Infrastruktura szkolnictwa zawodowego

Nowoczesne laboratoria i pracownie w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach

Naturalną ścieżką kariery absolwentów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych jest wybór pomiędzy kontynuowaniem nauki na uczelni wyższej a podjęciem pracy zawodowej. W przeszłości zdecydowana większość (ok. 85%) absolwentów wybierała studia wyższe. Od pewnego czasu wraz ze wzrostem zapotrzebowania rynku pracy na wykwalifikowanych pracowników średniego szczebla mamy do czynienia z odwrotem tego trendu. Obecnie zaledwie nieco ponad połowa uczniów zainteresowana jest studiowaniem w trybie dziennym. Pozostali albo w ogóle nie są zainteresowani kontynuowaniem nauki, albo zamierzają studiować w trybie zaocznym i równocześnie podjąć pracę zarobkową. Jednocześnie uczniowie jako główną przeszkodę w otrzymaniu dobrej pracy, zgodnej z ich wykształceniem, postrzegają w braku odpowiedniego doświadczenia i umiejętności praktycznych. Szkoła znana z dyscypliny i dobrze przygotowanych absolwentów jest potencjalnie doskonałym dostawcą pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Problemem dla przedsiębiorców są tutaj jednak takie czynniki jak brak znajomości nowoczesnych maszyn i urządzeń, na zakup których szkoła nie może sobie pozwolić oraz niedostateczna praktyka uczniów w zakładach produkcyjnych, znacznie ograniczająca znajomość nowoczesnych technologii. Rozwiązaniem dla tego typu problemów mają być dwa projekty realizowane przez szkołę przy dofinansowaniu z EFRR i EFS.

2020-11-24
| typ informacji: Artykuł | tagi: infrastruktura edukacyjna, Infrastruktura szkolnictwa zawodowego

Nowoczesna szkoła zawodowa w Tychach

Zespół Szkół (ZS) nr 7 w Tychach należy do krajowej czołówki szkół, które skutecznie pozyskują i efektywnie inwestują środki europejskie w rozwój swoich uczniów. W 2016 r. ZS został wyróżniony Kartą Jakości Mobilności z programu Erasmus+ (jako jedna z 5 szkół w Polsce), co najlepiej świadczy o wysokiej jakości organizowanych tam stażów. Jednak szkoła ta, jak i wiele innych borykała się z problemem dotyczącym przestarzałego wyposażenia szkolnych pracowni, ale i ten problem został skutecznie rozwiązany z pomocą Funduszy Europejskich.

2020-04-21
| typ informacji: Artykuł | tagi: infrastruktura edukacyjna, Infrastruktura szkolnictwa zawodowego

Komfortowe warunki nauki zawodu w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach

Głównym problemem Zespołu Szkół Specjalnych (ZSS) w Pyskowicach był fakt, że jak na szkołę, do której uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnościami, budynek był niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto Zespół Szkół borykał się z niewystarczającą bazą edukacyjną do kształcenia praktycznego. Uczniowie nabywali wiedzę teoretyczną, a praktyczne zajęcia odbywali jedynie doraźnie i w bardzo wąskim zakresie z powodu ograniczeń wynikających z braku odpowiednich pracowni i sprzętu. Obecnie sytuacja ZSS w Pyskowicach diametralnie się zmieniła, m.in. dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.

2018-12-07
| typ informacji: Artykuł | tagi: infrastruktura edukacyjna, Infrastruktura szkolnictwa zawodowego

Nowoczesny sprzęt i wysokiej jakości warunki nauczania w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku

Budynek szkoły oraz warsztaty stanowiące Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku zostały oddane do użytku w 1970 roku. Większość wyposażenia warsztatów pochodziła z lat 60 i 70 (sprzęt konwencjonalny), natomiast wyposażenie pracowni CNC z roku 2006 (obrabiarki CNC) i lat następnych (zestawy komputerowe i oprogramowanie). Pracownie CNC również nie spełniały norm jakościowych w zakresie budowlanym, elektrycznym i instalacyjnym. Z tego względu podjęto się realizacji projektu, którego celem jest wzrost potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku, poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC stanowiących bazę dydaktyczną warsztatów szkolnych.

2018-12-07
| typ informacji: Artykuł | tagi: infrastruktura edukacyjna, Infrastruktura szkolnictwa zawodowego
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś