Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zespół Szkół (ZS) nr 7 w Tychach należy do krajowej czołówki szkół, które skutecznie pozyskują i efektywnie inwestują środki europejskie w rozwój swoich uczniów. W 2016 r. ZS został wyróżniony Kartą Jakości Mobilności z programu Erasmus+ (jako jedna z 5 szkół w Polsce), co najlepiej świadczy o wysokiej jakości organizowanych tam stażów. Jednak szkoła ta, jak i wiele innych borykała się z problemem dotyczącym przestarzałego wyposażenia szkolnych pracowni, ale i ten problem został skutecznie rozwiązany z pomocą Funduszy Europejskich.

Tytuł projektu
Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej

Nazwa beneficjenta
Gmina miasta Tychy

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: XII. Infrastruktura edukacyjna
Działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego
Poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego ZIT

Finanse
Wartość projektu: 2 169 045,85 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 755 866,96 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Głównym powodem rozpoczęcia realizacji projektu była chęć poprawy jakości kształcenia i wzbogacenia oferty edukacyjnej tyskiego zespołu szkół gastronomicznych.

Kompleksowa modernizacja pracowni podyktowana była koniecznością unowocześnienia dotychczasowego, pochodzącego jeszcze z lat 70, wyposażenia szkoły oraz dostosowania istniejących pomieszczeń do norm i standardów ustawowych. Pracując na przestarzałym sprzęcie absolwenci szkoły zdaniem pracodawców nie posiadali odpowiednich kompetencji i kwalifikacji zawodowych, ułatwiających szybkie odnalezienie się na rynku pracy.

Obecnie kształcenie praktyczne realizowane jest częściowo u pracodawców w rzeczywistych warunkach zawodowych, jednak znacząca część godzin realizowana jest w szkole w pracowniach gastronomicznych. Istotną kwestią jest tu połączenie wiedzy praktycznej z teoretyczną. I właśnie dobrze wyposażone, nowoczesne pracownie dają taką możliwość.

W trakcie kształcenia uczniowie, przystępują do egzaminów potwierdzających ich kwalifikacje w zawodzie. Jednak obecnie, aby stali się oni w niedługim czasie cenionymi na rynku pracy fachowcami, punkty zdobyte na egzaminie nie są wystarczające. Dlatego niezbędnym jest uczenie się zawodu w dobrze wyposażonych pracowniach zawodowych.

Ideą dobrego przygotowania zawodowego jest wyćwiczenie w szkole umiejętności, które później doskonalone będą u pracodawców w rzeczywistych warunkach. Aby było to możliwe, konieczne jest odpowiednie wyposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt zgodny z obowiązującymi standardami. Nauczyciele w porozumieniu z pracodawcami przygotowują uczniów do wykonywania prostych czynności w warunkach takich, jakie ma pracodawca. Następuje wtedy połączenie praktyki z teorią.

Co udało się zrealizować?

W ramach projektu zmodernizowano i wyposażono w nowoczesny sprzęt 2 pracownie gastronomiczne i jedną cukierniczą.

Pracownie gastronomiczne wyposażone zostały w 4 stanowiska wykonane w całości ze stali nierdzewnej. Znajdują się w nich m.in.:

 • ceramiczne kuchnie elektryczne z piekarnikami konwekcyjnym,
 • stoły stalowe ze zlewozmywakami,
 • profesjonalne, indukcyjne roboty kuchenne,
 • szafy mrożące i chłodnicze,
 • piece konwekcyjno-parowe,
 • patelnie elektryczne,
 • podgrzewacze do talerzy,
 • ekspresy do kawy i sokowirówki.

Pracownię cukierniczą wyposażono w:

 • szafę chłodniczą,
 • lodówkę-schładzarko-zamrażarkę szokową,
 • mikser planetarny z podgrzewaną misą,
 • temperówkę do czekolady,
 • smażalnik,
 • stół mroźniczy z agregatem i zlewem,
 • automatyczny piec konwekcyjno-parowy z wbudowaną książką kucharską.

Zakres prac remontowych obejmował m.in. wymianę wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, położenie nowej instalacji elektrycznej, montaż efektywnych opraw oświetleniowych, wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej, gipsowanie i malowanie ścian, wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wszystkich pomieszczeń.

Kto skorzysta z efektów projektu?

306 uczniów Zespołu Szkół nr 7 (243 uczniów technikum gastronomicznego i 63 uczniów szkoły branżowej).

Jakie są główne korzyści projektu?

Główne korzyści projektu:

 • lepsze dostosowanie kwalifikacji uczniów do zmieniających się potrzeb na rynku pracy,
 • rozwój istniejących przedsiębiorstw w otoczeniu projektu uczniowie o lepszych kwalifikacjach zwiększą potencjał istniejących firm,
 • powstanie nowych firm część absolwentów o wysokich kwalifikacjach założy własną działalność gospodarczą,
 • zmniejszenie bezrobocia wśród absolwentów na poziomie technikum oraz szkoły branżowej,
 • poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Tychy jako obszaru zamieszkałego przez osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

Dzięki nowoczesnym pracowniom do praktycznej nauki zawodów absolwenci Zespołu Szkół nr 7 będą posiadali lepsze niż obecnie kompetencje w 3 zawodach objętych projektem. Będą mieli możliwość nabycia wielu nowych umiejętności i kwalifikacji. Przyczyni się to zarówno do rozwoju już istniejących firm w branży gastronomiczno-usługowej, jak również stworzy warunki do powstawania nowych tzw. "potencjał ludzki", czyli dobrze wykwalifikowani i kompetentni pracownicy są jednym z najważniejszych czynników branych pod uwagę przez potencjalnych inwestorów i pracodawców.

Absolwenci Zespołu Szkół nr 7 w Tychach o zwiększonych kompetencjach i kwalifikacjach nie tylko zasilą kadrę istniejących przedsiębiorstw, ale zapewne także jakaś ich część zdecyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej, co z punktu widzenia szeroko rozpatrywanego rozwoju społeczno-gospodarczego będzie najbardziej pożądanym efektem realizacji projektu.

Realizacja projektu z całą pewnością korzystnie wpłynie na lokalny rynek pracy. Jak pokazują dane, w pracowniach objętych projektem odbywać się będzie kształcenie w zawodach, które są i będą zawodami deficytowymi na lokalnym rynku pracy, zgodnie ze statystykami Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach oraz prognozami serwisu internetowego Barometr zawodów.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś