Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Nowoczesne laboratoria i pracownie w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach


Naturalną ścieżką kariery absolwentów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych jest wybór pomiędzy kontynuowaniem nauki na uczelni wyższej a podjęciem pracy zawodowej. W przeszłości zdecydowana większość (ok. 85%) absolwentów wybierała studia wyższe. Od pewnego czasu wraz ze wzrostem zapotrzebowania rynku pracy na wykwalifikowanych pracowników średniego szczebla mamy do czynienia z odwrotem tego trendu. Obecnie zaledwie nieco ponad połowa uczniów zainteresowana jest studiowaniem w trybie dziennym. Pozostali albo w ogóle nie są zainteresowani kontynuowaniem nauki, albo zamierzają studiować w trybie zaocznym i równocześnie podjąć pracę zarobkową. Jednocześnie uczniowie jako główną przeszkodę w otrzymaniu dobrej pracy, zgodnej z ich wykształceniem, postrzegają w braku odpowiedniego doświadczenia i umiejętności praktycznych. Szkoła znana z dyscypliny i dobrze przygotowanych absolwentów jest potencjalnie doskonałym dostawcą pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Problemem dla przedsiębiorców są tutaj jednak takie czynniki jak brak znajomości nowoczesnych maszyn i urządzeń, na zakup których szkoła nie może sobie pozwolić oraz niedostateczna praktyka uczniów w zakładach produkcyjnych, znacznie ograniczająca znajomość nowoczesnych technologii. Rozwiązaniem dla tego typu problemów mają być dwa projekty realizowane przez szkołę przy dofinansowaniu z EFRR i EFS.

Tytuł projektu
Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach

Nazwa beneficjenta
Katowice miasto na prawach powiatu

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: XII. Infrastruktura edukacyjna
Działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego
Poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego ZIT

Finanse
Wartość projektu: 4 500 649,75 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 120 546,94 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Budynek Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych powstał w latach 50. ubiegłego wieku i wymagał gruntownego remontu w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki oraz dostosowania do współczesnych potrzeb edukacji zawodowej młodzieży. W tym celu potrzebny był również zakup nowoczesnego wyposażenia, na którym uczniowie mogliby zdobywać niezbędne w pracy zawodowej doświadczenie.

Co udało się zrealizować?

Wyremontowano 90% powierzchni warsztatów szkolnych z przeznaczeniem na nowe pracownie i laboratoria do nauki zawodu oraz zakupiono trzy nowe maszyny sterowne numerycznie.

Przeprowadzono prace remontowe w 13 pomieszczeniach i na 2 halach warsztatowych. W rezultacie obecnie na warsztacie szkolnym znajduje się 20 różnego rodzaju pracowni:

 • pracownie informatyczne,
 • podstaw elektrotechniki,
 • obróbki ręcznej i maszynowej,
 • połączeń nierozłącznych,
 • teleinformatyczne,
 • mechatroniczne,
 • rysunku technicznego CAD
 • oraz dwie sale dydaktyczne i jedna klasopracownia.

W ramach projektu zakupiono trzy maszyny sterowane numerycznie (dwie tokarki i jedne centrum obróbcze). Wyremontowane pracownie zostały wyposażone w sprzęt zakupiony w ostatnich latach w celu dostosowania warunków egzaminacyjnych do odpowiednich standardów, ale również do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakupione maszyny pozwalają na stworzenie warunków podobnych do istniejących w nowoczesnych zakładach pracy.

Podczas realizacji projektu zrodziła się koncepcja wyremontowania pozostałej części warsztatu dla celów dydaktycznych. Zaplanowano wyremontowanie byłego pomieszczenia szlifierek z przeznaczeniem na pracownie sterowników PLC oraz pracowni maszyn różnych. Ze względu na coraz większy nacisk na umiejętność posługiwania się językiem obcym w aspekcie zawodowym postanowiono stworzyć również pracownię komunikacji w języku obcym. Ponadto w wyniku rozeznania runku pracy i sugestii pracodawców postanowiono zakupić kolejne maszyny sterowne numerycznie (dwa centra obróbcze oraz jedną tokarkę) oraz osiem maszyn konwencjonalnych (cztery frezarki i cztery tokarki) wraz z wyposażeniem. Zrealizowanie tego przedsięwzięcia pozwoli stworzyć bardzo dobrze wyposażone centrum egzaminacyjne i szkoleniowe z zakresu obróbki mechanicznej. Maszyny te pozwolą uczniom poprzez znaczącą poprawę warunków dydaktycznych na naukę na nowoczesnych maszynach skrawających (poprzedni park maszynowy pochodził z lat 60 XX w.)

W ramach projektu równoległego "SOS Szkolenia Otwartych Szans" planowane jest utworzenie ośmiu stanowisk do nauczania programowania sterowników PLC oraz stanowiska do nauki języka obcego zawodowego.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Młodzież ucząca się w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach w wieku od 15 do 20 lat, kształcąca się w zawodach:

 • technik mechanik,
 • technik mechatronik,
 • technik elektronik,
 • technik energetyk,
 • technik informatyk,
 • technik elektryk,
 • technik elektronik,
 • technik ochrony środowiska.

Młodzież opuszczająca Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe stanowi bardzo dobre zaplecze dla pracodawców do pozyskiwania nowych pracowników. Absolwenci są dobrze wykształceni w zakresie praktycznym i teoretycznym. Nowe pracownie i nowe wyposażenie jeszcze bardziej wpłynie na podniesienie ich kwalifikacji i umiejętności.

Jakie są główne korzyści projektu?

 • unowocześnienie parku maszyn,
 • poprawa stanu technicznego obiektu,
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.

Tworzona baza w ramach projektu w znaczący sposób wpływa na podniesienie kwalifikacji i umiejętności uczniów. Obecnie prawie 80% uczniów opuszczających szkołę uzyskuje dyplom technika a pozostała część przynajmniej jedną kwalifikacje zawodową. Planowane jest wykorzystanie utworzonej bazy do uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji uczniów w zakresie uprawnień SEP, certyfikatów AutoCAD itp. Rozbudowa działu maszyn sterowanych numerycznie może umożliwić szkole utworzenia certyfikowanego Centrum Szkoleniowego HAAS.

Wraz z projektem zrealizowanym ze środków EFRR prowadzony był projekt komplementarny dofinansowany z EFS pt. "SOS Szkolenia Otwartych Szans", w ramach którego wykorzystywane były wyremontowane pomieszczenia i zakupione maszyny. Prowadzenie szkoleń z zakresu AutoCAD i Inwentor możliwe jest na 16 nowych, nowoczesnych stanowiskach w pracowni o wysokim standardzie. Ponadto obecnie możliwe jest szkolenie programowania maszyn sterowanych numerycznie na pięciu maszynach CNC (dwóch starego typu i trzech nowych zakupionych w ramach projektu) oraz na trzech nowoczesnych symulatorach. Uczniowie biorący udział w projekcie mieli możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu AutoCad, gdzie prawie 90% uczniów uzyskało międzynarodowe certyfikaty z tego zakresu oraz 30 uczniów uzyskało certyfikaty z zakresu obsługi maszyn sterownych numerycznie.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś