Przejdź do treści głównej

Komfortowe warunki nauki zawodu w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach


Głównym problemem Zespołu Szkół Specjalnych (ZSS) w Pyskowicach był fakt, że jak na szkołę, do której uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnościami, budynek był niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto Zespół Szkół borykał się z niewystarczającą bazą edukacyjną do kształcenia praktycznego. Uczniowie nabywali wiedzę teoretyczną, a praktyczne zajęcia odbywali jedynie doraźnie i w bardzo wąskim zakresie z powodu ograniczeń wynikających z braku odpowiednich pracowni i sprzętu. Obecnie sytuacja ZSS w Pyskowicach diametralnie się zmieniła, m.in. dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.

Tytuł projektu
Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych

Nazwa beneficjenta
Powiat Gliwicki

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: XII. Infrastruktura edukacyjna
Działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego
Poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT

Finanse
Wartość projektu: 2 352 078,51 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 762 373,26 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

W Zespole Szkół Specjalnych (ZSS) w Pyskowicach działają dwie szkoły dające uczącej się w nich młodzieży przygotowanie zawodowe:

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
 • oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

ZSS Pyskowice zajmuje stary, XIX-wieczny budynek, który jest słabo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (pomimo kształcenia dużej liczby uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami), dysponujący – przed realizacją projektu – ograniczoną liczba pomieszczeń nadających się do wykorzystania na pracownie do nauki zawodu.

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej zdobywali pierwsze doświadczenia zawodowe u pracodawców lub – jak to było w przypadku uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy – w kiepsko wyposażonych pracowniach, słabo odpowiadających warunkom spotykanym później w rzeczywistym miejscu pracy. Sytuacja ta znacząco wpływała na komfort nauki uczniów, którzy – ze względu na ograniczenia związane z niepełnosprawnościami – wymagają znacznie większej cierpliwości i ilości czasu niż ich pełnosprawni koledzy ze szkół masowych. Najefektywniejszą metodą nauczania jest w ich przypadku bezpośrednie doświadczanie, osobiste wykonywanie zadań praktycznych i wielokrotne powtarzanie danej czynności, do czego niezbędne jest korzystanie z dobrze wyposażonych pracowni i poczucie bezpieczeństwa.

Te dwa główne problemy – niedostosowanie budynku dla osób z niepełnosprawnościami oraz konieczność rozwoju bazy dydaktycznej doprowadziły do powstania koncepcji projektu i jego późniejszej realizacji.

Co udało się zrealizować?

Powstały cztery nowe pracownie do nauki zawodów:

 • pomoc kucharza,
 • murarz-tynkarz,
 • pomoc stolarza
 • oraz pomoc hotelowa.

Dwie z tych pracowni powstały po nadbudowie części budynku, dzięki której uzyskano ok. 250 m2 nowej powierzchni przeznaczonej na cele dydaktyczne. Na jedną z pracowni zaadaptowano część strychową szkoły, a druga pracownia została całkowicie wyremontowana.

W związku z nadbudową I piętra w części budynku, gdzie do tej pory mieściły się sanitariaty, konieczne było przebudowanie samych sanitariatów (mieszczących się na parterze). Obecnie są one dostosowane do obowiązujących przepisów, zwiększyła się również liczba toalet dostępnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Ponadto zamontowano windę umożliwiającą komfortową komunikację od parteru do II piętra.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy działających w ramach Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach.

Jakie są główne korzyści projektu?

 • stworzenie uczniom możliwości nauki zawodu w warunkach identycznych z warunkami w potencjalnych miejscach pracy, co daje im komfort dostosowanego do ich możliwości percepcji przygotowania do wykonywania konkretnego zawodu,
 • ułatwienie i usprawnienie komunikacji wewnątrz szkoły osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności z niepełnosprawnością ruchową.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś