Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 233 informacje ze wszystkich 6536 dla tagu: Rewitalizacja

Odnowa Topolowa!

W latach 70. XX wieku przy ulicy Topolowej w Żarkach wzniesiono niskie bloki mieszkalne. Współcześnie to niewielkie osiedle, określane przez mieszkańców Żarek mianem Topolowa, uchodzi za jedno z najbardziej problematycznych na obszarze całej gminy. Warunki mieszkalne na Topolowie nie zmieniły się od prawie 50 lat, a społeczność tam zamieszkująca boryka się z wieloma problemami natury społeczno-zawodowej, tworząc zamkniętą grupę, "napiętnowaną" przez miejsce swojego zamieszkania. Gmina postanowiła interweniować – przy istotnym wsparciu z Funduszy Europejskich, zrealizowano 2 projekty: dofinansowaną ze środków EFRR rewitalizację osiedla i współfinansowany z EFS program wsparcia lokalnej społeczności, która tam zamieszkuje.

2020-07-13
| typ informacji: Artykuł | tagi: rewitalizacja

Rewitalizacja osiedla robotniczego TAZ w Zawierciu

Analizując problemy występujące na terenie miasta Zawiercia można było dostrzec dominację problemów społecznych, takich jak bezrobocie czy przestępczość, które przekładają się na wzrost problemów gospodarczych i przestrzennych. Najbardziej wybijającym się tego przykładem było dawne osiedle robotnicze Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie (osiedle TAZ), w którym nagromadzenie problemów społecznych i przestrzennych (duża liczba budynków wymagających remontu i ogrzewanych węglem, niska jakość przestrzeni publicznych oraz sąsiedztwo terenów przemysłowych) negatywnie wpływało na jakość życia jego mieszkańców. Konieczne było więc podjecie działań w sferze społecznej i przestrzennej, które na nowo zaktywizują i zintegrują lokalną społeczność. Jednym z tego typu działań jest projekt rewitalizacji Pałacyku Szymańskiego, który jest zabytkową willą dawnego dyrektora osiedla, a obecnie, dzięki wsparciu Funduszy Europejskich będzie służył za bazę do kolejnych przedsięwzięć spajających mieszkańców osiedla.

2020-07-13
| typ informacji: Artykuł | tagi: rewitalizacja

Adaptacja kopalni "Saturn" w Czeladzi na rzecz Centrum Usług Społecznościowych

Kolonia Saturn w Czeladzi jest obszarem pogórniczym, przeżywającym trudne skutki transformacji społeczno-gospodarczej kraju. Dzielnica boryka się z licznymi problemami, które są stopniowo rozwiązywane poprzez rewitalizację prowadzoną zarówno na poziomie adaptacji niszczejących miejsc i budynków, jak i rewitalizacji społecznej opartej o pobudzanie aktywności jej mieszkańców. Jednym z istniejących problemów był brak dostępnych miejsc o charakterze usługowo-społecznym dla osób starszych. W celu zaspokojenia tej potrzeby miasto Czeladź podjęło się zadania gruntownej renowacji opuszczonych budynków dawnej kopalni "Saturn" na rzecz Centrum Usług Społecznościowych.

2020-06-30
| typ informacji: Artykuł | tagi: rewitalizacja, infrastruktura społeczna i zdrowotna

Centrum Usług Społecznych na terenie dawnego hotelu w Wodzisławiu Śląskim

Wodzisław Śląski boryka się z różnego rodzaju problemami społecznymi, m.in. ze zjawiskiem tzw. "dzieci rynku", które wynika z bierności społecznej i zawodowej oraz niewydolności opiekuńczo-wychowawczej rodziców. Z tym zjawiskiem od lat walczy Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla”, która pełni funkcję punktu opieki dziennej dla dzieci dotkniętych tego typu problemami. Tygodniowo z usług „Dziupli” korzysta ok. 285 osób, co przy niewielkim metrażu siedziby oraz niewystarczającym wyposażeniu placówki stało się trudnością, z którą miasto Wodzisław poradziło sobie poprzez sięgnięcie po pomoc z Funduszy Europejskich. Dzięki unijnemu wsparciu zrewitalizowano jeden z niszczejących nieużytków miasta – dawny hotel przy ulicy Czyżowieckiej – i przeniesiono tam siedzibę „Dziupli”.

2020-05-08
| typ informacji: Artykuł | tagi: rewitalizacja, infrastruktura społeczna i zdrowotna

Rewitalizacja kotłowni na potrzeby aktywizacji młodzieży w Katowicach-Szopienicach

W Katowicach została przeprowadzona diagnoza, zgodnie z którą uznano dzielnicę Szopienice-Burowiec za obszar zdegradowany, na którym wymagane jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego oraz podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez pobudzenie lokalnej aktywności. Na terenie dzielnicy rozpoznano takie problemy jak depopulacja, ubóstwo, bezrobocie, przestępczość, zły stan środowiska oraz zły stan techniczny budynków. W związku z tym podjęto decyzję o realizacji w Szopienicach-Burowcu kompleksowych programów aktywizujących społeczność lokalną, a w szczególności zamieszkującą dzielnicę młodzież. Do tego celu postanowiono wykorzystać pomieszczenia po dawnej kotłowni przy szkole podstawowej, które z pomocą Funduszy Europejskich zrewitalizowano i przystosowano do prowadzenia działalności aktywizacyjnej.

2020-05-08
| typ informacji: Artykuł | tagi: rewitalizacja, infrastruktura społeczna i zdrowotna
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś