Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Rewitalizacja zabytkowego zameczku w Czerwionce-Leszczynach


Zameczek w Czerwionce-Leszczynach został wybudowany w latach 1882-1883 na zamówienie właściciela leszczyńskiego majątku, „dobrego pana na Leszczynach” – Konrada Bartelta. Prace rewitalizacyjne zabytkowego obiektu nawiązują do pierwotnego kształtu zameczku wzorowanego na włoskich willach renesansowych. Projektanci dotarli do archiwalnych zdjęć i w swoich planach dążyli do odtworzenia historycznego wyglądu zabytku. Neorenesansowy zameczek miał odzyskać dawny blask, został więc odtworzony z najwyższą dbałością o jego pierwotny kształt i wygląd, stąd m.in. dobudowany taras przed obiektem oraz kompleksowy remont elewacji z odtworzeniem detali architektonicznych. Zgodnie z poleceniem konserwatora zabytków odtworzona została również zabytkowa klatka schodowa, a wszystkie drzwi, które podlegały ponownym montażom, zostały odrestaurowane, jako elementy zabytkowe budynku. We wnętrzu obiektu zachowano także elementy odkrytych wielobarwnych polichromii. Za realizację projektu odpowiadała specjalizująca się w pracach konserwatorskich, remontach, modernizacjach i adaptacjach architektury zabytkowej firma Restauro, która wcześniej zajmowała się pracami konserwatorskimi m.in. w warszawskich Łazienkach, Belwederze, czy zamku w Pszczynie.

Tytuł projektu
Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach

Nazwa beneficjenta
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddziałanie: 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT

Finanse
Wartość projektu: 13 275 272,43 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 300 196,59 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Celem projektu było:

 • efektywne wykorzystanie zdegradowanych zasobów lokalowych,
 • nadanie „drugiej młodości” zabytkowemu zameczkowi,
 • zainteresowanie historią i wspaniałym dziedzictwem historyczno-kulturowym mieszkańców miasta i regionu,
 • stworzenie nowej, bogatej oferty rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców.

Co udało się zrealizować?

Zakres prac obejmował m.in.:

 • remont i przebudowę zabytkowego zameczku,
 • budowę budynku sanitarno-gospodarczego,
 • zagospodarowanie terenu stanowiącego teren dawnego zespołu dworsko-parkowego wraz z realizacją kilku obiektów o charakterze rekreacyjnym, a także powierzchni służących aktywnemu wypoczynkowi oraz elementów małej architektury.

Ponadto w ramach projektu:

 • zbudowano parking wraz z zagospodarowaniem terenów przylegających,
 • stworzono siłownię na świeżym powietrzu wraz z urządzeniami typu „street workout” oraz plac zabaw, teren rekreacyjny wpisano w okrąg otoczony zielenią i kwiatami.

Projekt uzupełniła odpowiednia infrastruktura – toalety, dostęp do wody pitnej oraz miejsce do zamontowania choinki świątecznej. Stworzone zostało również boisko, którego teren zimą zmienia się w lodowisko. Powstały także miejsca do wypoczynku przy stawie obok zameczku – stoliki z krzesełkami oraz betonowe leżaki.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Mieszkańcy Czerwionki-Leszczyny oraz turyści odwiedzający miasto.

Jakie są główne korzyści projektu?

Największą korzyścią z realizacji projektu jest ocalanie dziedzictwa historycznego i kulturowego województwa śląskiego oraz stworzenie nowej, atrakcyjnej przestrzeni do aktywnego spędzania czasu wolnego dla mieszkańców miasta i regionu.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś