Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 207 informacje ze wszystkich 5965 dla tagu: Rewitalizacja

Nowe mieszkania w Rudzie Śląskiej

W 2015 r. prawie 2200 gospodarstw domowych w Rudzie Śląskiej oczekiwało na przyznanie lokalu socjalnego, natomiast liczba tego typu mieszkań na terenie gminy nie przekraczała 500. Jak łatwo policzyć liczba lokali socjalnych była ponad 4-krotnie niższa niż aktualne zapotrzebowanie. Miasto postanowiło poprawić tę statystykę przy pomocy Funduszy Europejskich poprzez realizację projektu, który ma przyczynić się do ponownego zagospodarowania nieużytków i pustostanów na terenie Rudy Śląskiej.

2020-11-24
| typ informacji: Artykuł | tagi: rewitalizacja

Rewitalizacja nitowanej wieży ciśnień w Będzinie-Grodźcu

Grodziec to bardzo stara dzielnica, która w przeszłości była ważną osadą przemysłową. W 1975 r. Grodziec został włączony do Będzina, a z biegiem lat zamykano tam kolejne zakłady przemysłowe – cementownię w 1979 r. i kopalnię w 1999 r. Po likwidacji kopalni dzielnica znalazła się w bardzo trudnej sytuacji poprzez nagły i radykalny skok poziomu bezrobocia. Obecnie charakteryzuje się ona szeregiem negatywnych zjawisk społecznych oraz niskimi walorami estetycznymi i użytkowymi, wynikającymi z pogarszającego się stanu architektury poprzemysłowej. Grodziec ma jednak coś, czego nie mają inni – wieżę ciśnień zbudowaną ze stalowych, nitowanych płyt. Sposób wykonania wieży jest unikatowy w skali kraju, a może nawet Europy. Ta wyjątkowość zabytku sprawiła, że właśnie wokół tego obiektu rozpoczęła się rewitalizacja dzielnicy, która z pomocą Funduszy Europejskich ma pomóc Grodźcowi odzyskać dawny blask.

2020-11-23
| typ informacji: Artykuł | tagi: rewitalizacja

Weź udział w szkoleniu

Rewitalizacja - logo

 

Zapisy na szkolenie „Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji”
2021-04-26

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się zapisy na szkolenia z modułu „Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji” organizowane w ramach projektu „ŚLĄSKIE PROGRAMY REWITALIZACJI-SZKOLENIA”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Szkolenia zostaną przeprowadzone w subregionach według następującego harmonogramu:

Przedstawiciele gmin z poszczególnych subregionów mogą od dzisiaj zapisywać się na szkolenia za pomocą formularzy rejestracyjnych, dostępnych na wymienionych powyżej stronach.

Rekrutacja potrwa do 5 maja br.

Szczegóły dot. szkolenia znajdą Państwo w zakładce: „Weź udział w szkoleniach i konferencjach”.

Serdecznie zapraszamy!


 

Szanowni Państwo

Już wkrótce podany zostanie szczegółowy harmonogram bezpłatnych szkoleń w zakresie wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w modułach wymienionych poniżej: 

Szkolenie – wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji:

 • przejście z LPR na GPR;
 • delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 • procedura uchwalenia GPR;
 • struktura GPR;
 • kreowanie powiązań polityki rewitalizacyjnej z innymi politykami gminy w GPR;
 • polityka planowania przestrzennego w świetle zapisów GFPR;
 • procesy aktualizacji GPR;
 • szczegółowe zasady działania Komitetów Rewitalizacji i ich wpływ na proces rewitalizacji;
 • ustanowienie Specjalnej Strefy Rewitalizacji;
 • opis zastosowania narzędzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji w GPR;
 • miejscowy plan rewitalizacji i jego wpływ na zapisy z GPR.

Szkolenie – monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych

 • zasady efektywnego systemu monitorowania;
 • monitorowanie realizacji przedsięwzięć i celów w PR;
 • monitorowanie realizacji PR a wskaźniki do delimitacji OZ i OR;
 • interpretacja wyników monitorowania PR;
 • ewaluacja procesów rewitalizacji;
 • aktualizacja PR;
 • ankieta GUS „Rewitalizacja w gminie”;
 • standaryzacja wykazów PR prowadzonych przez IZ RPO;
 • Monitor Rozwoju Lokalnego jako narzędzie wsparcia gmin w monitorowaniu procesów rozwoju;
 • Systemy Informacji Przestrzennej w regionach i gminach jako narzędzie wspierające monitorowanie rewitalizacji.

Szkolenie – zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji

 • systemowe mechanizmy wzmacniania wspólnot lokalnych;
 • mechanizmy partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni publicznych;
 • działania rewitalizacyjne w małej skali;
 • wykorzystanie partnerów prywatnych i społecznych do dywersyfikacji źródeł finansowania i działań rewitalizacyjnych;
 • możliwości zaangażowania partnerów prywatnych, wspólnot/ spółdzielni mieszkaniowych i TBS-ów oraz NGO-sów w realizację PR;
 • operator rewitalizacji w gminie – modele zarządzania;
 • PPP w rewitalizacji;
 • dobre praktyki w zakresie zarządzania procesem rewitalizacji;
 • realizacja włączenia społecznego na etapie wdrażania GPR.

Dostępność w rewitalizacji

 • wzmocnienie zdolności samorządów do uwzględniania problematyki dostępności zarówno w programowaniu strategicznym, planowaniu przestrzennym,
  jak i w przygotowywaniu i realizacji konkretnych projektów (w tym rewitalizacyjnych), zgodnie ze standardami określonymi w Programie Dostępność Plus 2018-2025.

Uruchomienie pierwszego naboru do projektu „Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia” planowane jest pierwszym kwartale 2021 r.  

Zapraszamy również do subskrypcji naszego newslettera, tak aby nie ominął Państwa żaden ważny termin.

2020-09-11
| typ informacji: Dział tematyczny | tagi: Rewitalizacja

Odnowa Topolowa!

W latach 70. XX wieku przy ulicy Topolowej w Żarkach wzniesiono niskie bloki mieszkalne. Współcześnie to niewielkie osiedle, określane przez mieszkańców Żarek mianem Topolowa, uchodzi za jedno z najbardziej problematycznych na obszarze całej gminy. Warunki mieszkalne na Topolowie nie zmieniły się od prawie 50 lat, a społeczność tam zamieszkująca boryka się z wieloma problemami natury społeczno-zawodowej, tworząc zamkniętą grupę, "napiętnowaną" przez miejsce swojego zamieszkania. Gmina postanowiła interweniować – przy istotnym wsparciu z Funduszy Europejskich, zrealizowano 2 projekty: dofinansowaną ze środków EFRR rewitalizację osiedla i współfinansowany z EFS program wsparcia lokalnej społeczności, która tam zamieszkuje.

2020-07-13
| typ informacji: Artykuł | tagi: rewitalizacja

Rewitalizacja osiedla robotniczego TAZ w Zawierciu

Analizując problemy występujące na terenie miasta Zawiercia można było dostrzec dominację problemów społecznych, takich jak bezrobocie czy przestępczość, które przekładają się na wzrost problemów gospodarczych i przestrzennych. Najbardziej wybijającym się tego przykładem było dawne osiedle robotnicze Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie (osiedle TAZ), w którym nagromadzenie problemów społecznych i przestrzennych (duża liczba budynków wymagających remontu i ogrzewanych węglem, niska jakość przestrzeni publicznych oraz sąsiedztwo terenów przemysłowych) negatywnie wpływało na jakość życia jego mieszkańców. Konieczne było więc podjecie działań w sferze społecznej i przestrzennej, które na nowo zaktywizują i zintegrują lokalną społeczność. Jednym z tego typu działań jest projekt rewitalizacji Pałacyku Szymańskiego, który jest zabytkową willą dawnego dyrektora osiedla, a obecnie, dzięki wsparciu Funduszy Europejskich będzie służył za bazę do kolejnych przedsięwzięć spajających mieszkańców osiedla.

2020-07-13
| typ informacji: Artykuł | tagi: rewitalizacja

Adaptacja kopalni "Saturn" w Czeladzi na rzecz Centrum Usług Społecznościowych

Kolonia Saturn w Czeladzi jest obszarem pogórniczym, przeżywającym trudne skutki transformacji społeczno-gospodarczej kraju. Dzielnica boryka się z licznymi problemami, które są stopniowo rozwiązywane poprzez rewitalizację prowadzoną zarówno na poziomie adaptacji niszczejących miejsc i budynków, jak i rewitalizacji społecznej opartej o pobudzanie aktywności jej mieszkańców. Jednym z istniejących problemów był brak dostępnych miejsc o charakterze usługowo-społecznym dla osób starszych. W celu zaspokojenia tej potrzeby miasto Czeladź podjęło się zadania gruntownej renowacji opuszczonych budynków dawnej kopalni "Saturn" na rzecz Centrum Usług Społecznościowych.

2020-06-30
| typ informacji: Artykuł | tagi: rewitalizacja, infrastruktura społeczna i zdrowotna
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś