Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 200 informacje ze wszystkich 6950 dla tagu: ICT

Nowe nabory wrześniowe

Od 11 września przyjmujemy wnioski w konkursach dotyczących poddziałań 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI oraz 9.2.3 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs. Natomiast 18 września rozpoczniemy nabory w ramach działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla Subregionu Centralnego, Północnego i Południowego, a także 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy.

2017-08-11
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: OSI, ZIT, RIT PŁN, RIT PŁD, ICT, włączenie społeczne, kadry gospodarki

Warsztaty dotyczące procedury podpisywania umów w ramach projektów z działania 3.3 Konkurencyjność MŚP / Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Państwa projekt został wybrany do dofinansowania w ramach działania 3.3 RPO WSL 2014 – 2020. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dotyczące podpisywania umów o dofinansowanie 4 sierpnia 2017 r. do Chorzowa.

2017-07-25
| typ informacji: Wydarzenie | kategorie: Szkolenia i konferencje | tagi: szkolenia i konferencje, ŚCP, ICT

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT Subregionu Centralnego

16 maja 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie RPSL.04.03.01-IZ.01-24-045/16.

2017-05-19
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Wyniki naborów wniosków | tagi: ICT, ZIT
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś