Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wybrane wnioski do dofinasowania z działania 3.2 Innowacje w MŚP


2017-03-29 12:27

28 marca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego przy uwzglednieniu procedury odwoławczej dla projektów od negatywnej oceny formalnej i merytorycznej, zatwierdził listę projektów zakwalifikowanych do dofinasowania w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 dla Działania 3.2 Innowacje w MŚP.

Spośród 617 wniosków zarejestrowanych w konkursie, dofinasowanie otrzyma 266 projektów na wartość dofinansowania zwiększonej alokacji na konkurs w kwocie ponad 227, 6 mln zł

Krótkie przypomnienie założeń konkursu:

Na co? ⇒ zwiększenie zastosowania nowatorskich rozwiązań w MŚP.
Dla kogo? ⇒ mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie muszą realizować projekt na terenie województwa śląskiego. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi regionu, przedsiębiorstwo w momencie wypłaty pomocy musi mieć zakład lub oddział na terenie województwa śląskiego.
Przykłady projektów  ⇒ wprowadzenie na rynek produktu/usługi lub procesów innowacyjnych co najmniej w skali regionu.
Ważne  Innowacja wdrażana w wyniku realizacji projektu nie może być stosowana w województwie śląskim dłużej niż trzy lata. Można dofinansować inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, m.in.: koszty nabycia nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, koszty promocji. Premiowane są projekty wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje.
Powiązania   W ramach Działania 1.2 przedsiębiorstwa będą mogły opracować nowy, innowacyjny produkt, natomiast w ramach Działania 3.2 przedsiębiorstwo będzie mogło wprowadzić
powyższy produkt na rynek.
Jaka forma wsparcia? ⇒ dotacja bezzwrotna, poziom wydatków kwalifikowalnych max 50%, minimalna wartość projektu -100 tys. zł, max wartość dofinasowania 2 mln zł

Poniżej przedstawiamy listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania oraz skład członków Komisji Oceny Projektów, Listy również dostępne w ogłoszeniu naboru

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś