Przejdź do treści głównej

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej


2017-04-26 13:04

Informujemy, że 19 kwietnia 2017 r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16 dla Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.

Według stanu na 19 kwietnia 2017 r. spośród 490 złożonych wniosków o dofinansowanie, wyniki oceny formalnej kształtują się następująco:
- 352  wnioski zostały zaakceptowane pod względem formalnym i przekazane do oceny merytorycznej,  
-  91 wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych,

- 43 wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia,
- 4 wnioski zostały wycofane na prośbę Wnioskodawców.

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wyniosła 263 005 622,48 PLN, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie 90 718 419,67 PLN, co stanowi 134,84 % środków zaplanowanych do kontraktacji.

W odniesieniu do subregionów dane prezentują się następująco:

subregion centralny – pozytywnie oceniono 245 wniosków, których wartość całkowita to 191 141 037,32 , a wartość dofinansowania to 66 183 407,37 zł, co stanowi 201,46 % środków zaplanowanych do kontraktacji w naborze.

subregion północny – pozytywnie oceniono 52 wnioski, których wartość całkowita to 31 070 559,20, a wartość dofinansowania to 10 901 358,91, co stanowi 90,88 % środków zaplanowanych do kontraktacji w naborze.

subregion południowy – pozytywnie oceniono 40 wniosków, których wartość całkowita to 27 963 024,70, a wartość dofinansowania to 9 511 162,88, co stanowi 77,59 % środków zaplanowanych do kontraktacji w naborze.

subregion zachodni – pozytywnie oceniono 15 wniosków, których wartość całkowita to 12 831 001,26 zł, a wartość dofinansowania to 4 122 490,51, co stanowi 40,53 % środków zaplanowanych do kontraktacji w naborze.


Jednocześnie informujemy, że 27 kwietnia 2017r. rozpocznie się ocena merytoryczna projektów zaakceptowanych pod względem formalnym. 
Poniżej przedstawiamy listy wniosków o dofinansowanie projektów poddanych ocenie formalnej ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i przekazanych do oceny merytorycznej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś