Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Aktualizacja list wniosków złożonych w konkursie w ramach działania 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej


2017-07-24 14:22

17 lipca 2017 r. zostały zaktualizowane listy wniosków poddanych ocenie formalnej z podziałem na subregiony z 19 kwietnia 2017 r.

Aktualizacja związana jest z procedurą odwoławczą projektów w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16, które zostały przywrócone do oceny formalnej w trakcie trwania oceny merytorycznej wniosków.

Według stanu na 17 lipca 2017 r. spośród 490 wniosków o dofinansowanie poddanych ocenie formalnej, wyniki kształtują się następująco:

  • 353  wnioski zostały zaakceptowane pod względem formalnym i przekazane do oceny merytorycznej,  
  •  89 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych,
  •  44 wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia,
  •   4 wnioski zostały wycofane na prośbę Wnioskodawców.

Poniżej przedstawiamy zaktualizowane listy wniosków.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś