Powrót do rpo.slaskie.pl
Home > Dobre praktyki > Ekologia i oszczędności

Ekologia i oszczędności

A A A

Ekologia i oszczędności

Rozpoczął się nabór wniosków o unijne dofinansowanie do inwestycji w odnawialne źródła energii oraz wysokosprawną kogenerację.

Nad źdźbłami trawy rozświetlonymi blaskiem słońca   wyciągnięte są złożone dłonie, na których spoczywa miniatura kuli ziemskiej.

Wyznacznikiem wysokiego stopnia rozwoju regionów jest dziś nie tylko gospodarka oparta na wiedzy, ale również wysoki poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w gospodarce. Śląskie stoi przed koniecznością zwiększenia efektywności wykorzystania energii i zmian struktur źródeł jej wytwarzania. Do tej pory w ramach RPO WSL 2014-2020 ogłoszono już 11 naborów o  dofinansowanie infrastruktury w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE). 99 projektów otrzymało wsparcie na łączną kwotę ponad 107 mln zł.

W perspektywie finansowej na lata 2014-­2020 ogłoszono jeden konkurs na dofinansowanie projektów opartych na wysokosprawnej kogeneracji. Ze wsparcia skorzystały m.in. szpitale z Zabrza i Rybnika oraz ośrodek „Adam” w Szczyrku.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu zbudował moduł kogeneracyjny na bazie istniejącej kotłowni gazowej. Szpital otrzymał dofinansowanie na realizację projektu w wysokości ponad 837 tys. zł, przy kosztach całkowitych przekraczających 1 mln zł. Projekt przyczynił się do zmniejszenia emisji CO2 o prawie 52 proc. oraz oszczędności energii w porównaniu do rozdzielnej produkcji energii cieplnej i elektrycznej na poziomie ponad 29 proc.

– Dzięki pracy modułu kogeneracyjnego w skojarzeniu uzyskaliśmy zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery powstałych w wyniku spalania paliwa oraz korzyści ekonomiczne przez zmniejszenie rachunków za energię elektryczną i ciepło sieciowe – podkreśla Roman Jankowski, kierownik sekcji inwestycji i remontów w zabrzańskim szpitalu.

Ośrodek leczniczo-opiekuńczy i wypoczynkowy „Adam” w Szczyrku na instalację kogeneracyjną otrzymał ponad 380 tys. zł dotacji przy całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynoszących 450 tys. zł. Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na obniżenie kosztów działalności, a tym samym wzrost konkurencyjności firmy oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery (redukcja CO2 o ok. 70 proc. oraz PM10).

– To już był nasz trzeci projekt, który zrealizowaliśmy, korzystając ze wsparcia unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W tym przedsięwzięciu, oprócz korzyści ekologicznych, mniejszego zanieczyszczenia powietrza, uzyskujemy bardzo duże efekty ekonomiczne. Wcześniej płaciliśmy za prąd ok. 5 tys. zł miesięcznie, a teraz 1 tys. – 1,1 tys., a najwyżej 1,2 tys. zł. A nawet do gotowania używamy prądu – powiedziała nam Zofia Habrzyk, właścicielka ośrodka „Adam”.

Z kolei Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku jest w trakcie modernizacji szpitalnej kotłowni parowo-wodnej zasilanej gazem ziemnym, olejem opałowym oraz ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej. Wdrożenie systemu kogeneracyjnego będzie tam kosztować ponad 7,1 mln zł, przy czym szpital otrzyma ponad 4,6 mln zł dotacji z RPO WSL.

KOGENERACJA

Kogeneracja (CHP — Combined Heat and Power) to jednoczesne wytwarzanie dwóch energii w jednej instalacji, ciepła i prądu, gdzie zależy nam na jak najefektywniejszym wytworzeniu energii elektrycznej przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu energii cieplnej. W tym przypadku właśnie ten odzysk ciepła odpadowego przy produkcji prądu ma wiodące znaczenie dla efektywności całego układu kogeneracji. Jest jedną z najwydajniejszych metod produkcji energii, a mniejsze zużycie paliwa przekłada się na większe oszczędności i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Powrót do góry