Powrót do rpo.slaskie.pl
Home > Dobre praktyki > Powrót do pracy

Powrót do pracy

A A A

Powrót do pracy

Jak pogodzić życie rodzinne i zawodowe? To trudne pytanie dla wielu rodzin, przede wszystkim dla kobiet.

W sali w żłobku, na dywanie w misie, na okrągłych matach, w kręgu siedzą dzieci. Przed nimi jedno z dzieci przebrane za pieska, z maską na twarzy i w kostiumie w cętki. W rękach trzyma miseczkę. Przed nim leżą pluszowe zwierzaki i pudełko. Z boku siedzą wychowawczynie, mają maski na twarzach. Przy ścianach ustawione są stoliki, krzesełka, regały z zabawkami oklejone naklejkami.

Młode matki często zastanawiają się, czy wrócić do pracy, bo to przecież wsparcie dla rodzinnego budżetu, czy raczej zostać z dzieckiem jak najdłużej w domu?

Wszystko da się pogodzić, ale...

Potrzebna jest pomoc babci, niani lub np. miejsce w żłobku. Z tym wcale nie jest łatwo. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na ponad milion dzieci przypada 100 tysięcy miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych. Oczywiście sytuacja w poszczególnych miastach i regionach jest różna.

Dużo zależy też od pracodawcy. Są firmy, które chętnie widzą u siebie młode mamy, a są i takie, które nie pomagają w powrocie. Niektóre zgadzają się na realizowanie zadań w warunkach domowych i pracy zdalnej.

Pracownikom mającym dzieci przepisy przyznają przywileje, które pomagają im w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich, sprawowaniu opieki nad dzieckiem, uczestniczeniu w jego wychowaniu. Z tych uprawnień korzystają z reguły kobiety, ale przepisy zrównują obecnie sytuację obojga rodziców.

Bez babci...

Najczęściej szukamy miejsca w żłobku. Dlatego miasta w województwie śląskim korzystają ze wsparcia unijnego i realizują kolejne projekty, które umożliwiają objęcie opieką najmłodszych dzieci.

Żłobek Miejski w Katowicach w kilkunastu oddziałach, które prowadzi, dysponuje obecnie 921 miejscami. – Na podstawie posiadanych statystyk można powiedzieć, że potrzeby w zakresie opieki żłobkowej w Katowicach nie są w pełni zaspokojone. Wydaje się jednak, że potrzeby raczej nie będą rosły. Z jednej strony GUS sygnalizuje powolne wyhamowanie wzrostu liczby urodzeń, natomiast z drugiej strony wszystko zależy od sytuacji gospodarczej. Obecna bardzo dobra koniunktura na rynku pracy i bardzo niskie bezrobocie powodują naturalne zainteresowanie opieką żłobkową, lecz przy spowolnieniu gospodarczym liczba miejsc może okazać się wystarczająca – mówi Adam Dylus, dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach.

Miasto zdecydowało się na poszerzenie oferty dla młodych rodziców dzięki dofinansowaniu z RPO. Katowice dostały 3,6 mln zł dofinansowania na realizację projektu „Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców”, który umożliwił uruchomienie dodatkowych miejsc w placówkach przy ul. Uniwersyteckiej i Marcinkowskiego.

– W oddziale przy ulicy Marcinkowskiego powstało 50 nowych miejsc, a od 1 września 2018 r. (już po zakończeniu projektu) utworzono kolejnych 20. Oddział przy ul. Uniwersyteckiej powiększono o 90 miejsc, a po zakończeniu projektu – następnych 10. W sumie przybyło 170 miejsc dla dzieci – mówi Adam Dylus.

Należy dodać, że w placówce przy ul. Uniwersyteckiej przygotowano 10 miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością w ramach programu Maluch+ Edycja specjalna.

Żłobki wymagały remontu i zmian. – Remont w oddziale przy ul. Marcinkowskiego był konieczny ze względu na dostosowanie pomieszczeń do przebywania w nich dzieci w wieku do 3 lat, w dwóch grupach. Na górnej kondygnacji utworzono jadalniobawialnie i sypialnie z węzłem sanitarnym dla dzieci, kuchnię podręczną z windą, pokój socjalny z sanitariatem dla personelu oraz pokoje administracyjne. Podobnie zaadaptowano parter na sale dla dzieci, węzeł sanitarny i kuchnię ogólną z zapleczem gospodarczym. Przebudowano też klatkę schodową. Wykonano zabezpieczenia przeciwpożarowe i domofony – opisuje dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach.

Z kolei w oddziale przy ul. Uniwersyteckiej przeorganizowano istniejące sale na pomieszczenia dla trzech grup dziecięcych, tworząc w nich pomieszczenia jadalniobawialni i sypialni. Utworzono łazienki dla dzieci przy dwóch grupach, przy trzeciej grupie poszerzono pomieszczenie gospodarcze i stworzono łazienkę dla dzieci. Przebudowano windy. Utworzono rozdzielnię posiłków z wydzieloną częścią do wyparzania naczyń. Na parterze zaadaptowano pomieszczenia na szatnię i sanitariaty dla personelu oraz toaletę dla osób z niepełnosprawnością.

Do obu placówek kupiono meble i inne konieczne urządzenia. – Zakupiono także zabawki i liczne pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć przez psychologa, logopedę oraz zajęć z rodzicami i dziećmi ,,Szczęśliwa Rodzina” – dodaje Adam Dylus.

Katowice realizują obecnie kolejny projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców – Etap II”. Jego zakończenie przewidziano na koniec sierpnia 2019 roku.

KONKURSY

W tym miesiącu ogłoszony został konkurs w ramach Poddziałania 8.1.2 – Zapewnienie dostępu do usług opeikuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu Północnego. Kolejny konkurs w ramach Poddziałania 8.1.1 planowany jest na wrzesień.

Dla kogo?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.

Na co?

1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym:
    • żłobków (m.in. przyzakładowych),
    • klubów dziecięcych,
    • punktów dziennej opieki.
2. Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących.
3. Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki obejmujące:
    • sprawowanie opieki przez nianię,
    • sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego.
4. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

Ważne: Opieka niani może być jedynie elementem uzupełniającym dla tworzenia instytucjonalnych form opieki.

Szczegóły dotyczące konkursów można znaleźć na stronie rpo.slaskie.pl. Jeżeli chcesz być na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera. Zapraszamy.

Powrót do góry