Powrót do rpo.slaskie.pl
Home > W numerze > Dobre praktyki > LSI bez tajemnic

LSI bez tajemnic

A A A

LSI bez tajemnic: walidacja – wróg czy przyjaciel?

Co znaczy słowo walidacja, które często pada podczas rozmów z pracownikami instytucji zajmującymi się obsługą projektu z wykorzystaniem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014?

Według Słownika języka polskiego PWN – walidacja to ogół czynności mających na celu zbadanie odpowiedniości, trafności lub dokładności czegoś.

W trakcie pracy w LSI2014 każdy użytkownik wprowadza do systemu wiele danych zarówno liczbowych, jak i tekstowych. W gąszczu zawiłości określonych w regulaminach, instrukcjach, wytycznych i innych dokumentach łatwo o pomyłkę. Dlatego często na końcu pracowitego wprowadzania danych pojawiają się nagle jakieś komunikaty, które nie pozwalają nam zakończyć pracy z formularzem. Czy trzeba się tego obawiać? Otóż nie, bo właśnie wkroczył nasz cichy bohater, systemowy indywidualny pomocnik – walidacja, strzegąc nas przed zagrożeniem i wskazując miejsce wymagające poprawy.

Jak to działa w praktyce? W Systemie LSI2014 wprowadzamy do poszczególnych pól wymagane dane. Czynności z powyższej definicji, badające trafność lub dokładność czegoś, możemy na potrzeby weryfikacji jakości tych informacji określić jako reguły walidacyjne. Jeżeli takie mechanizmy nałożone są na edytowane pole, system weryfikuje wpisane dane. Jeśli są one poprawne, nie otrzymujemy żadnego komunikatu ostrzegawczego z aplikacji. W przypadku jednak, gdy nie spełniają one zdefiniowanych warunków dla danej, uzupełnianej komórki, system poinformuje o tym, wyświetlając odpowiednie komunikaty. Powiadomienia te zostały stworzone w taki sposób, aby z ich treści wprost wynikało miejsce powstania oraz rodzaj niezgodności. Walidacje sprawdzające pola tekstowe poinformują nas, że pole, które powinno być uzupełnione, jest puste bądź zawiera zbyt mało treści. Walidacje kontrolujące dane liczbowe nie tylko sprawdzą, czy pole jest uzupełnione, ale sprawdzą również, jeśli to możliwe, poprawność wyliczeń wprowadzonych wartości.

Zatem walidacje w rozumieniu użytkownika LSI2014, uzupełniającego różne formularze i moduły, będą sprawdzały, czy dane wprowadzane do odpowiednich komórek są poprawne i kompletne, a przez to pozwalające finalnie na złożenie poprawnego dokumentu.

W systemie LSI2014 można wyróżnić kilka rodzajów komunikatów walidacyjnych.

W formularzach, które mieszczą się na jednej stronie aplikacji, komunikaty ulokowane są najczęściej przy polach, w których pojawił się błąd – podświetlają one problematyczne pole oraz zawierają hasłową podpowiedź:

Formularz

Gdy wypełniamy bardziej skomplikowany formularz, zawierający wiele stron i sekcji, komunikaty walidacyjne najczęściej prezentowane są na ostatniej stronie formularza, w sekcji „Podsumowanie”:

Formularz

W niektórych formularzach oba rodzaje komunikatów walidacyjnych mogą występować jednocześnie.
Walidacje informują nas nie tylko treścią komunikatu, ale również kolorem o wadze i charakterze zidentyfikowanego błędu.

Na czerwono oznaczone są komunikaty walidacyjne, które uniemożliwiają złożenie formularza. Występują zarówno na podsumowaniu, jak i przy polach, w których wystąpił błąd. W celu skutecznego złożenia dokumentu lub zapisu danych w ramach modułu konieczna jest poprawa lub uzupełnienie danych zgodnie z podpowiedzią.

FormularzNa żółto oznaczone są komunikaty sygnalizujące występującą niezgodność, którą użytkownik powinien zweryfikować, jednak nie blokują one możliwości złożenia formularza.

FormularzNa niebiesko oznaczone są komunikaty, które nie są błędami w zakresie uzupełnionych danych, a niosą w sobie jedynie treść informacyjną. Warto zapoznać się z nimi każdorazowo, gdyż zawierają istotną wiedzę dla wypełniającego formularz.

FormularzWalidacje w LSI2014 pełnią rolę swoistych strażników wspierających użytkownika, broniących przed popełnieniem błędów, które mogą mieć konsekwencje w przyszłości. Użytkowniku, pamiętaj zatem, że walidacja mimo groźnego wyglądu jest Twoim systemowym wsparciem, nieocenioną pomocą i przyjacielem, który na pewno w konsekwencji zaoszczędzi Twój czas.

Powrót do góry