Powrót do rpo.slaskie.pl
Home > Dobre praktyki > Aby wyrównać szanse uczniów, nie wystarczą „korki”

Aby wyrównać szanse uczniów, nie wystarczą „korki”

A A A

Aby wyrównać szanse uczniów, nie wystarczą „korki”

470 uczniów z jaworznickich gimnazjów wzięło udział w projekcie, który poprawił efektywność kształcenia. Szkoły doposażono w nowoczesny sprzęt, a 78 nauczycieli skorzystało ze szkoleń. Dla młodzieży zorganizowano dodatkowe zajęcia oraz spotkania z psychologiem
i doradcą zawodowym.

Szkoły doposażono w nowoczesny sprzęt

Projekt o nazwie „Jaworzno – źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworznickich szkołach gimnazjalnych” zrealizowała Grupa Cargo w partnerstwie z Urzędem Miasta Jaworzno. Trwał od 1 września 2016 r. do 28 lutego 2018 r. Objął cztery gimnazja z Jaworzna (nr 2, 3, 7 i 11), których uczniowie mieli najsłabsze wyniki w badaniach wyników nauczania i efektów kształcenia. Problemem były przedmioty matematyczno-fizyczne oraz języki obce. Przedsięwzięcie pomogło wyrównać szanse młodzieży.

Kuleją matematyka i języki

- Szkoły wybrały przedmioty, w których potrzebowały pomocy dla najsłabszych uczniów, mających braki. Ale to nie wszystko. Również najlepsi uczniowie mogli skorzystać z dodatkowych zajęć i ćwiczeń, aby móc jeszcze lepiej rozwijać zdolności i zainteresowania poznawcze - mówi Aleksandra Potoczek, koordynatorka projektu z firmy Cargo.
Szkoły wybrały matematykę, fizykę, chemię oraz języki obce jako te przedmioty, w których przyda się takie wsparcie.
Były zajęcia wyrównawcze i dodatkowe. Nie chodziło jedynie o uzupełnienie braków, czyli – mówiąc kolokwialnie – typowe „korki”.
- Oprócz wiedzy i wyrównania szans młodzieży, w projekcie chodziło także o kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i umiejętności pracy zespołowej. Uczniowie mieli zajęcia na przykład z technik szybkiego czytania. Mogli też liczyć na indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe - dodaje Aleksandra Potoczek.

Nowoczesna nauka w szkole

W projekcie przewidziano również stworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w poszczególnych szkołach biorących udział w tym przedsięwzięciu. Placówki otrzymały odpowiednie wyposażenie i pomoce dydaktyczne, co pozwoliło na utworzenie różnorodnych pracowni oraz wykorzystywanie ich przez uczniów z innych szkół, zarówno biorących udział w projekcie, jak i nieuczestniczących w nim. Pracownie są wykorzystywane nadal przez kolejnych uczniów.
Trzecim istotnym elementem projektu było doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. Brali oni udział w zajęciach, podczas których prezentowano, jak można wykorzystywać tablice multimedialne, jak przeprowadzać ćwiczenia i eksperymenty, które zainteresują młodzież, oraz jakie nowoczesne sposoby i formy nauczania stosować w nauce języków obcych. To wszystko miało pomóc uczniom w opanowaniu wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce.
Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Dofinansowanie wyniosło 938 726,40 zł.

baw

Do 28 września 2018 roku można jeszcze składać wnioski na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
W konkursie można otrzymać dofinansowanie zarówno na rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, zajęcia dla uczniów zdolnych, jak i zajęcia wyrównawcze, organizacje kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, doradztwo zawodowe, doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych, wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz szkolenia i doradztwo dla nauczycieli.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2019 r.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie ogólnowojewódzkim RPSL.11.01.04-IZ.01-24-254/18 to 14 800 695,47 zł, natomiast w ramach konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-255/18 dotyczącego Obszarów Strategicznej Interwencji - obszary wiejskie to 6 793 577,67 zł.

Szczegóły dotyczące konkursów można znaleźć na stronie rpo.slaskie.pl w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Powrót do góry