Powrót do rpo.slaskie.pl
Home > W numerze > Dobre praktyki > Razem zmieniamy Śląskie

Razem zmieniamy Śląskie

A A A

Razem zmieniamy Śląskie

Nasz region, czerpiąc z funduszy unijnych, bardzo dobrze wykorzystał swoją szansę. Dzięki nim przekształcił się w prężnie rozwijające się centrum biznesu, kultury, ale również w miejsce, gdzie wspiera się osoby bezrobotne i wykluczone, inwestuje w edukację i ekologiczne rozwiązania, transport i zdrowie.

W obecnej perspektywie województwo śląskie ma do dyspozycji ponad 15 mld zł. Unijne wsparcie przyczynia się przede wszystkim do polepszenia codziennego życia wszystkich mieszkańców. Wszędzie możemy dostrzec zmiany na lepsze. W tym wydaniu prezentujemy konkretne przykłady wykorzystania funduszy UE.

 

Oś I: Nowoczesna gospodarka

Wsparcie w ramach Nowoczesnej Gospodarki można przeznaczyć na m.in. infrastrukturę badań i innowacji, rozwijanie powiązań między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i szkolnictwem wyższym, transfer technologii, tworzenie sieci i klastrów oraz wspieranie badań technologicznych, linii pilotażowych i działań w zakresie wczesnej walidacji produktów.

Dobrym przykładem są projekty realizowane przez firmę MCD Electronics z Żywca. W sierpniu zakończyła rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego, co pozwoli prowadzić prace nad opracowaniem innowacyjnych produktów z branży energetycznej, medycznej oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Koszt przedsięwzięcia to 680 tys. zł, dotacja – 237 tys. zł.

Na zdjęciu widzimy pomieszczenie laboratorium/zakładu pracy. Na pierwszym planie kobieta w roboczym uniformie pracuje pochylona nad montażem jakiegoś urządzenia. Obok siedzi kolejna osoba wykonująca tę samą pracę.

Firma realizuje jeszcze trzy inne projekty. Pierwszy ma umożliwić opracowanie nowej generacji innowacyjnych lamp operacyjnych, bezdotykowych, które będą sterowane głosem lub gestem. – Lampy, w zależności od potrzeb odbiorcy, będą posiadały spersonalizowany interfejs. Pozwoli to na zapis operacji, dostosowanie się do warunków zewnętrznych, np. zmianę koloru operowanego miejsca w zależności od rodzaju tkanki – mówi Karolina Krzymińska z MCD Electronics. Projekt ma się zakończyć w 2022 r., jego koszt wynosi blisko 3,3 mln zł, dofinansowanie prawie 2 mln zł.

Kolejne dwa przedsięwzięcia dotyczą pomp ciepła. W pierwszym chodzi o pompy powietrzne, natomiast w drugim o gruntowe. Wartość obu projektów wynosi razem 3,5 mln zł, a wkład z funduszy europejskich – 2,1 mln zł. Dzięki ich realizacji MCD Electronics będzie w stanie wdrożyć produkt posiadający przewagi technologiczne nad obecnie stosowanymi rozwiązaniami.

 

Oś II: Cyfrowe Śląskie

Unijne środki służą dofinansowaniu rozwoju e-usług. Działania pozwalają skrócić czas załatwiania spraw urzędowych, poszerzają dostęp do informacji publicznej oraz rozwijają stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauce, kulturze i zdrowiu.

Mamy coraz więcej usług, z których możemy korzystać drogą elektroniczną. Ułatwiają one załatwianie spraw urzędowych, ponieważ możemy wypełnić dokument w domu i wysłać go do danej instytucji, a potem obserwować jego losy, np. w aplikacji internetowej lub mobilnej. To nie tylko wygoda, ale również duża oszczędność czasu.
Usługi elektroniczne możemy spotkać również w służbie zdrowia. Na przykład w Katowickim Centrum Onkologii lekarz kierujący otrzymuje wyniki badania USG czy biopsji poprzez sieć komputerową. Nie trzeba ich drukować pacjentce.

Zdjęcie przedstawia słup multimedialny stylizowany na słup ogłoszeniowy. Z jednej strony widoczne są plakaty, jakieś zdjęcia, gazety, z drugiej ekran multimedialny. Na górze napisy i adres internetowy muzeum.

To nie wszystko. Specjalne aplikacje pozwalają nam się uczyć, poznawać historię czy zrozumieć różne zjawiska. W Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach zwiedzający mogą poznać historię z wykorzystaniem multimediów. Mają do dyspozycji wiele ciekawych rozwiązań, np. lunetę, przez którą mogą zobaczyć działania wojenne, albo wirtualny pomnik powstańców, który ułatwia odnalezienie osób uczestniczących w walkach.

Muzeum zrealizowało projekt digitalizacji i udostępnienia zbiorów oraz stworzyło ścieżkę informacyjno-edukacyjną poświęconą powstaniom śląskim i plebiscytowi. Przygotowano między innymi słup multimedialny – mobilne stanowisko zawierające Filmową Encyklopedię Powstań Śląskich oraz multimedialne gry i zabawy dla dzieci. – Na realizację z funduszy unijnych otrzymaliśmy 957 tys. zł – mówi Mariola Miklaszewska z Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

 

Oś III: Konkurencyjność MŚP

Przedsiębiorcy mogą liczyć na szerokie wsparcie. To kluczowe działanie przyczynia się do budowania konkurencyjności regionu. Na wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na inwestycje wdrażające innowacje technologiczne.

Najnowocześniejszy park do wakeboardingu w Polsce znajduje się na granicy Sosnowca i Katowic, tuż obok Stadionu Ludowego. To udane połączenie rewitalizacji zleconej przez miasto oraz prywatnej inwestycji. Wake Zone Stawiki to kompleks wyciągów do nart wodnych i wakeboardu, czyli pływania na desce ciągniętej przez linę. Założyli go Bartosz Pieczonka i Dawid Kazek, reprezentanci kadry narodowej w narciarstwie wodnym.

Na zdjęciu widzimy  mężczyznę w kombinezonie, który płynie po powierzchni wody na desce, trzymając się liny. Na głowie ma kask. W oddali widoczne są łódka i brzeg porośnięty drzewami.

Na Stawikach zamontowano pięciosłupowy wyciąg, dzięki czemu miłośnicy wakeboardingu i nart wodnych mogą pływać na 750-metrowym torze, na którym dodatkowo ustawiono 17 przeszkód. Co prawda to nie jest najdłuższy z polskich torów, ale z pewnością najnowocześniejszy i mający najwięcej przeszkód, dlatego też do Sosnowca przyjeżdżają miłośnicy tej dyscypliny nie tylko z całej Polski, ale także z zagranicy. Wyciąg działa już trzy lata, lecz przeszkód z każdym rokiem przybywa i zabawa z każdym sezonem jest coraz lepsza.

Z kolei w ramach przedsięwzięcia wykonanego przez miasto zbudowano ścieżkę rowerową, zamontowano ławki i stojaki, przygotowano miejsce pod stację roweru miejskiego. Powstała 200-metrowa bieżnia z poliuretanu, rozbudowano plenerową siłownię. Wokół stworzono nowe miejsca parkingowe i uporządkowano zieleń.

 

Oś IV: Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna

Fundusze wykorzystywane są na wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym oraz w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. W ramach tej osi promuje się stosowanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej oraz rozwiązań niskoemisyjnych. Wspierane są też multimodalna mobilność w miastach i działania łagodzące zmiany klimatu.

W Siemianowicach Śląskich zrealizowano projekt udogodnień dla korzystających z roweru w mieście. W pierwszym etapie zbudowano 17 km ścieżek łączących, a także cztery Zintegrowane Centra Przesiadkowe w centrum przy ul. Śląskiej oraz w dzielnicach: Michałkowice, Bańgów i Bytków. Dzięki temu powstały cztery szlaki rowerowe. 

Na zdjęciu dwoje młodych ludzi z rowerami stoi przy stacji wypożyczania jednośladów. Rozmawiają ze sobą i śmieją się.

W drugim etapie przedsięwzięcia w mieście przybędzie 10 kilometrów ścieżek rowerowych i wybudowane zostaną kolejne trzy Zintegrowane Centra Przesiadkowe. Będą zlokalizowane w Srokowcu, w Michałkowicach oraz kolejna w Bańgowie. W styczniu gmina otrzymała dotację w wysokości ponad 7 mln zł na realizację projektu „Wsparcie mobilności miejskiej – projekt udogodnień dla wykorzystujących rower w mieście Siemianowice Śląskie”.

Ze ścieżek korzystają mieszkańcy Siemianowic i gmin ościennych. Trasy rowerowe łączą się ze szlakami innych miast, dzięki czemu występuje efekt synergii, co ułatwia korzystanie z infrastruktury w całej metropolii. Coraz więcej mieszkańców korzysta z transportu publicznego oraz roweru, tym samym ograniczając przejazdy samochodów prywatnych oraz emisję zanieczyszczeń.

 

Oś V: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów

W ramach działań wspierana jest ochrona środowiska, szczególnie w zakresie rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej, gospodarki odpadami czy poprawy jakości powietrza. Dodatkowo można się ubiegać o środki na ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, a także na wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Zespół Szkół nr 2 w Katowicach-Murckach bardzo mocno angażował się w zadania proekologiczne. Organizował warsztaty, konkursy, akcje sprzątania dzielnicy, lasu i okolicy oraz szkolenia poszerzające wiedzę i świadomość ekologiczną uczestników. Było to o tyle istotne, że w Katowicach brakowało miejsca, które popularyzowałoby postawy proekologiczne u najmłodszych. Inicjatywa utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE) była więc naturalną konsekwencją dążeń szkoły do szerzenia wiedzy przyrodniczej. Ponadto celem szkoły, jak i Centrum, które są położone na skraju Lasu Murckowskiego (uznanego za rezerwat), jest zachowanie naturalnych cech okolicy i ochrona tamtejszej różnorodności biologicznej.

Na zdjęciu widzimy wydzieloną kostką brukową powierzchnię, otoczoną drzewami, na której ustawione są drewniane domki przeznaczone do edukacji ekologicznej. Przy jednym z nich grupka dzieci  z zainteresowaniem się im przygląda.

Projekt polegał na adaptacji na potrzeby Centrum Edukacji Ekologicznej wybranych pomieszczeń w szkole. Utworzono trzy pracownie: komputerową, plastyczną i salę audiowizualną (konferencyjną). Zostały wyposażone m.in. w drukarkę 3D, piec do wypalania gliny i sprzęt multimedialny. Przygotowano również: kompleks przyrodniczy w miejscu nieczynnego boiska sportowego, szkółkę buka pospolitego, który jest gatunkiem chronionym w pobliskim rezerwacie Lasu Murckowskiego, ogród sensoryczno-botaniczny, który może być wykorzystywany m.in. do terapii osób niewidomych lub z zaburzeniami psychofizycznymi.

Z efektów projektu korzystają przede wszystkim uczniowie szkoły, którzy na co dzień biorą udział w zajęciach umożliwiających poznanie różnorodności biologicznej okolicznych terenów. Do Murcek przyjeżdżają również uczniowie innych szkół podstawowych i średnich z Katowic, Mysłowic, Tychów i Sosnowca, a także dzieci przedszkolne oraz mieszkańcy Katowic.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się pokazy popularno-naukowe oraz warsztaty ekologiczne czy lepienia gliny. Na wolny termin na tych ostatnich trzeba nieraz poczekać. Uczestnicy wykonują np. ozdoby, a dwa tygodnie po wyschnięciu i wypaleniu w piecu nakładają szkliwo na swoje prace.

Wartość projektu wyniosła ponad 2 mln zł, w tym dofinansowanie – 1,7 mln zł.

 

Oś VI: Transport

Przedsięwzięcia z tego zakresu zwiększają mobilność regionalną poprzez unowocześnienie transportu publicznego, rozwój infrastruktury drogowej i modernizację połączeń kolejowych.

Jednym z przykładów jest realizacja trasy N-S, która docelowo pozwoli ominąć centrum Rudy Śląskiej podróżującym pomiędzy Drogową Trasą Średnicową i autostradą A4. Pierwszy odcinek został oddany do ruchu na początku 2013 roku. Kolejne były oddawane etapami. We wrześniu 2018 roku otwarto trzeci odcinek trasy. Do tej pory wybudowano już 3,4 km trasy, którą można dojechać od DTŚ do węzła z ul. Kokota w Bielszowicach.

Zdjęcie przedstawia autostradę. Ustawione są na niej tablice informacyjne, znaki drogowe, widać przejeżdzające nią samochody i pozostałą inrastrukturę drogową.

Do zakończenia budowy całej drogi pozostał jedynie odcinek o długości 1,7 km, który połączy średnicówkę z autostradą A4.

Na budowę czterech odcinków miasto uzyskało unijne dotacje. Pierwszy etap został dofinansowany kwotą ponad 36 mln zł, drugi i trzeci fragment – ok. 82 mln zł, a na czwartą część Ruda Śląska może otrzymać maksymalnie 110 mln zł.

Miasto zamierza kontynuować budowę trasy N-S również w kierunku północnym, tj. od DTŚ do granicy z Bytomiem. Trwają prace nad przygotowywaniem dokumentacji projektowej.

 

Oś VII: Regionalny rynek pracy

Oś obejmuje działania ułatwiające znalezienie pracy przez osoby bezrobotne i bierne zawodowo, popierające lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników. Dotyczy również zakładania firm, przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw.

Firma szkoleniowa Wektor Consulting realizowała projekt „Sami na swoim – wsparcie dla przedsiębiorczych”. W jego ramach 40 bezrobotnych w wieku powyżej 30 lat z województwa śląskiego założyło własne firmy. Powstały pracownie krawieckie, firmy remontowo-budowlane, transportowe, fryzjerskie, księgowe, a także kancelaria prawna.

Uczestnicy projektu mogli otrzymać 6-krotność średniej krajowej, było to wówczas do 24 329 zł. Mogli je przeznaczyć m.in. na środki obrotowe założonej firmy, materiały i surowce do produkcji czy na promocję. Dodatkowo przez 6 miesięcy korzystali z tzw. wsparcia pomostowego – 1750 zł, które można było wydać na stałe opłaty, np. czynsz, telefony, księgowość czy składki odprowadzane do ZUS.

Zdjęcie przedstawia mężczyznę w stroju ochronnym, w rękawicach, zabezpieczonego liną,  który maluje dach metodą natryskową. Widoczne są komin i okienka dachowe. Do dachu przystawiona jest drabina.

Przemysław Puchalski z Bielska-Białej uczestniczył w tym projekcie. Założył firmę ProAlp, która wykonuje prace wysokościowe, maluje dachy i elewacje, myje szyby. Dotację wykorzystał na zakup m.in. profesjonalnej myjki ciśnieniowej, agregatu malarskiego, osprzętu.

Pierwsze zamówienia dostał z polecenia. Klientów ma głównie z okolic Bielska-Białej, ale też z Tychów, Katowic oraz Żywca. Teraz ma już sporo zleceń. Zatrudnił na stałe pracownika, kolejnych przyjmuje sezonowo, w zależności od potrzeb.

Zgodnie z wymogami projektu firmę należy prowadzić przez rok. Firma ProAlp działa już trzy lata. Dokupuje sprzęt. Płaci w normalnej wysokości składki ZUS.

 

Oś VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Unijne wsparcie przeznaczone jest na przedsięwzięcia szkoleniowe, ułatwiające podwyższenie lub zdobywanie nowych kwalifikacji pracowników, godzenie życia zawodowego i rodzinnego oraz profilaktykę zdrowotną. Bez miejsca w żłobku trudno młodym mamom poważnie myśleć o powrocie do pracy. Nie w każdej firmie da się pracować zdalnie, trudno też o zajęcie na część etatu. Pracodawcy nadal się obawiają zatrudniać kobiety z małymi dziećmi.

Aby to zmienić, gminy w województwie śląskim korzystają ze wsparcia unijnego i realizują kolejne projekty, które umożliwiają objęcie opieką najmłodszych dzieci. Takim przykładem jest projekt realizowany przez Katowice. Jego wartość wyniosła 4,2 mln, a dofinansowanie – 3,6 mln zł.

Na zdjęciu widzimy salkę w żłobku. Dzieci siedzą na dywanie w kręgu z wychowawczynią, jedno jest w nosidełku.  Pośrodku osoba  w masce zwierzęcia coś pokazuje pozostałym. Dookoła leżą zabawki.

W katowickich placówkach uruchomiono łącznie 170 dodatkowych miejsc. Należy dodać, że w oddziale przy ul. Uniwersyteckiej przygotowano 10 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych w ramach programu Maluch+ Edycja Specjalna.

Placówki wymagały remontu i zmian. Do obu zakupiono meble i pozostałe urządzenia konieczne dla żłobków. Kupiono także zabawki i liczne pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć przez psychologa, logopedę oraz zajęć z rodzicami i dziećmi „Szczęśliwa Rodzina”.

Żłobek Miejski w Katowicach we wszystkich oddziałach dysponuje obecnie 949 miejscami. Na podstawie statystyk GUS oraz prognoz gospodarczych analitycy sądzą, że potrzeby w zakresie opieki żłobkowej w Katowicach są w pełni zaspokojone.

 

Oś IX: Włączenie społeczne

Włączenie społeczne wspiera sektor ekonomii społecznej, przedsiębiorczość społeczną i integrację zawodową. Działania w ramach tej osi zwiększają szansę na zatrudnienie osobom wykluczonym i ich aktywną integrację.
Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych Osób Niepełnosprawnych "Unikat" w Katowicach kontynuuje projekt „Idziemy do pracy”. Jest on adresowany do osób z niepełnosprawnością intelektualną, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i zawodowym. Potrwa do końca maja 2021 r.

W tej edycji weźmie udział 30 osób, w tym 5 nowych. W projekcie przewidziano kompleksowy program aktywizacji zawodowej, dostosowany do potrzeb i predyspozycji poszczególnych uczestników i lokalnego rynku pracy. Biorący udział są objęci wielopłaszczyznowym wsparciem. Przewidziano pomoc psychologa i fizjoterapeuty oraz opiekę wspierającego i motywującego coacha. Zaplanowano zajęcia WenDo – metody przeciwdziałania przemocy wobec kobiet – oraz szkolenia umiejętności miękkich, np. radzenia sobie ze stresem, komunikacji, asertywności, współpracy, autoprezentacji, a także podnoszących kompetencje cyfrowe.

Na zdjęciu osoby uczą się obsługi różnych maszyn i urządzeń, m.in. komputerów. Część siedzi przy biurkach, niektóre stoją. Obok nauczycielka pokazuje jednej z nich działanie jakiegoś urządzenia.

Przygotowuje się indywidualne ścieżki reintegracji zawodowej. Zostaną zorganizowane kursy zawodowe i trzymiesięczne staże u pracodawcy. Uczestnicy będą uczyć się, jak zarządzać budżetem. – Będą mogli kupić sobie np. okulary, wybrać się do fryzjera czy dentysty – mówi Beata Sajdel, (odpowiada za projekt w Stowarzyszeniu „Unikat”).

Stowarzyszenie zaplanowało także trening mieszkaniowy. We wspólnym mieszkaniu będzie mieszkać 20 uczestników, rotacyjnie po 5 osób. Mają się nauczyć m.in., jak dbać o czystość, planować i robić zakupy, przyrządzać posiłki. Oczywiście, będzie się to odbywało pod nadzorem opiekuna. Nauka samodzielności zwiększa szansę na lepsze funkcjonowanie w przyszłości, a może też stanowić alternatywę dla domów pomocy społecznej.

Tak jak poprzednio najtrudniejsze jest przekonanie rodziców i opiekunów, aby pozwolili swoim dorosłym dzieciom zyskać tyle samodzielności, ile to możliwe. Powinni pamiętać, że gdy ich zabraknie, lepiej będzie, gdy ich dzieci będą umiały same sobie poradzić i trafią do mieszkania chronionego, a nie do domu pomocy społecznej.

 

Oś X: Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności oraz włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych.

Wystarczy wybrać się do Bytomskiego Centrum Kultury, aby zobaczyć, jak dużo się zmieniło. Wyremontowano zaplecze sceniczne, zmodernizowano mechanikę sceniczną wraz z nagłośnieniem i elementami infrastruktury oświetleniowej. Uruchomiono kurtynę, zakupiono okotarowanie i zamontowano specjalną kurtynę przeciwpożarową.

Dawną salę baletową przebudowano na salę kinową dla 95 osób. W sali widowiskowej i kinowej zamontowano nowe fotele. Dodatkowo wykonano dwie sale wielofunkcyjne z przeznaczeniem na działania warsztatowo-społeczne.

Na zdjęciu widać gmach jakiejś instytucji nocą, pięknie oświetlony ze wszystkich stron i podświetlony z dołu. Dookoła inne budynki i drzewa.

Szatnia, hole, sala widowiskowa również zostały odświeżone i zmieniły kolorystykę. Zbudowano podnośnik dla osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku. Zabezpieczono i dostosowano obiekt do aktualnych przepisów przeciwpożarowych. Wyremontowano część dachu. Pojawił się nowoczesny system monitoringu. Zamontowano oświetlenie ledowe wewnątrz i na zewnątrz gmachu, wykonano nową kolorystykę elewacji. Zadbano o lepszą funkcjonalność i estetykę budynku.

BECEK sięgnął również do zasobów archiwum i kolekcjonerów – powstała ciekawa wystawa o historii budynku, którą można oglądać w holu na pierwszym piętrze. Otworzono także przestrzeń dla społeczności o nazwie „PrzyStanek”, gdzie można np. zagrać w szachy, karty, zajrzeć do becekowej kulturalnej półeczki, skorzystać z Wi-Fi – opowiada Katarzyna Dera z BCK.

 

Oś XI: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Na poprawę jakości usług edukacyjnych dzieci, młodzieży, a także nauczycieli i instruktorów zawodu zarezerwowana sporą pulę unijnych pieniędzy. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej, zapewnienie równego dostępu do edukacji oraz lepsze dostosowanie sysytemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy to główne kierunki wsparcia.

Aby nauczyć się zawodu, nie wystarczą standardowe lekcje. Liczy się praktyka. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu umożliwia swoim uczniom udział w kursach, szkoleniach i warsztatach wykraczających poza tzw. ramy programowe. Od września 2017 roku Centrum realizuje projekt „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu″, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu 100 uczniów korzysta z indywidualnej ścieżki wsparcia edukacyjno-zawodowego z wykorzystaniem ponadprogramowych form edukacyjnych. Zorganizowano 12 certyfikowanych kursów dla różnych klas i zawodów technikum oraz branżowej szkoły I stopnia. Dodatkowo 70 uczniów skierowano na praktyki lub staże zawodowe do firm w celu lepszego dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy.

Na zdjęciu ucznowie podczas praktyk zawodowych w zakładzie przy maszynach. Ubrani w jednakowe robocze uniformy i czapki, przyglądają się jakiejś skomplikowanej aparaturze.

Na przykład przyszli technicy żywienia i usług gastronomicznych wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych poszerzali swoje umiejętności, ucząc się przyrządzania kaw i drinków. Adepci budownictwa zdobywali uprawnienia operatora koparkoładowarki oraz operatora wózka widłowego. Ci z kierunku hotelarstwa uczyli się negocjacji handlowych, przygotowywali oferty oraz dowiedzieli się, jak rozmawiać z klientem, aby stał się gościem hotelu. W trakcie szkolenia pracowali na specjalistycznym programie do obsługi recepcji CHART, w który została wyposażona pracownia hotelarska, oraz korzystali ze sprzętu do rozliczenia kosztów pobytu gości. Przyszli architekci krajobrazu byli na warsztatach w firmie Ogrody Jureccy. Młodzież wykonywała projekty ogrodów w programach AutoCad, a wizualizacje w Sketchupie.

W projekcie przewidziano także doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, przydatny do realizacji podstaw programowych kształcenia zawodowego.

Dbanie o rozwój uczniów wpływa pozytywnie na funkcjonowanie szkoły na lokalnym rynku. Świetnie wykształcona i wyposażona w szerokie kompetencje młodzież jest najlepszą wizytówką szkoły.

 

Oś XII: Infrastruktura edukacyjna

To inwestycje w remonty i budowę obiektów przedszkolnych, co zwiększa dostępność miejsc i znosi bariery ograniczające aktywność zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi, w szczególności kobiet.
Przedszkole w Złotym Potoku funkcjonuje w nowoczesnym, energooszczędnym budynku, dostosowanym do potrzeb dzieci. Obiekt może przyjąć 50 dzieci. Obecnie są w nim dwa oddziały.

Placówka dysponuje dwiema przestronnymi salami wyposażonymi w funkcjonalne meble. Każda z sal ma własną łazienkę przystosowaną do potrzeb dzieci. Wszystkie pomieszczenia są na jednym poziomie. W dodatkowej sali odbywają się zajęcia specjalistyczne – logopedyczne, a wielofunkcyjny hol wyposażony w drabinki gimnastyczne oraz sprzęt sportowy wykorzystywany jest do prowadzenia zajęć gimnastycznych. Zamontowano również ściankę wielofunkcyjną rozwijającą sprawności dzieci. Do placówki zakupiono nowe zabawki i pomoce dydaktyczne. Zorganizowano kąciki plastyczne, komputerowe, przyrodnicze, czytelnicze, wypoczynkowe oraz kącik montessoriański i gimnastyczny. W sali zamontowano tablicę multimedialną z projektorem. Każda grupa ma do dyspozycji komputer.

Na zdjęciu ucznowie podczas praktyk zawodowych w zakładzie przy maszynach. Ubrani w jednakowe robocze uniformy i czapki, przyglądają się jakiejś skomplikowanej aparaturze.

W przedszkolu zaprojektowano ruchome ścianki, dzięki czemu można uzyskać dodatkową przestrzeń, łączyć ze sobą sale lub wydzielić osobne pomieszczenia, co umożliwia zorganizowanie dodatkowych zajęć. W salach dydaktycznych ściany wyciszono specjalnymi matami.

Plac zabaw wzbogacił się o nowe, atestowane urządzenia.

Zaplecze kuchenne, pomieszczenia biurowe i socjalne wyposażono w odpowiednie meble i sprzęt potrzebny do prawidłowego funkcjonowania placówki. Przedszkole posiada nowoczesną kotłownię, we wszystkich pomieszczeniach znajdują się sterowniki temperatury, w pomieszczeniach, z których korzystają dzieci, zainstalowano ogrzewanie podłogowe. Obiekt wyposażony jest w klimatyzację, wentylację sterowaną elektronicznie. Dodatkową wygodą są rolety zewnętrzne zainstalowane w salach dydaktycznych.

– Zastosowane nowoczesne rozwiązania techniczne pozwalają na wygodne funkcjonowanie oraz duże oszczędności – podkreśla Rafał Strzelczyk z Urzędu Gminy w Janowie.

Powrót do góry