Powrót do rpo.slaskie.pl
Home > Dobre praktyki > Wykorzystać potencjał regionu

Wykorzystać potencjał regionu

A A A

Wykorzystać potencjał regionu

Zielona gospodarka oraz przemysły kreatywne – to tematy Kongresu „Nowe specjalizacje, nowe możliwości”, który odbył się 26 i 27 listopada w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Panorama miasta. Liczne budynki, bloki mieszkalne i zakłady. Widoczne są zaparkowane samochody i pojedyncze osoby koło nich, pojazdy komunikacji zbiorowej oraz zieleń miejska.

W spotkaniu wzięli udział wicemarszałek województwa śląskiego Dariusz Starzycki, prof. Wiesław Banyś, prezes Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia” oraz przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak.

Inteligentne specjalizacje

Kongres był też okazją do dyskusji o nowych kierunkach rozwoju oraz miejscem spotkania ludzi nauki, przedsiębiorczości i samorządu. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele instytucji unijnych, regionów europejskich oraz eksperci.

Pierwszy dzień poświęcono zielonej gospodarce, natomiast drugi – przemysłom kreatywnym, widzianym jako nowe możliwości regionu.

Zielona gospodarka – nowa inteligentna specjalizacja – to odpowiedź na potrzeby regionu, który nadal wymaga zmian. To specjalizacja, której celem jest wdrażanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań środowiskowych. W dłuższej perspektywie czasu przedsięwzięcia i projekty realizowane w jej ramach wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców regionu.

– Nie można, a nawet nie trzeba, być dobrym we wszystkim. Właśnie temu służą inteligentne specjalizacje. Dlatego Śląsk, podobnie jak inne regiony Polski, wybrał kilka z nich. Dla nas to m.in. zielona gospodarka. Mówimy o niej, ale musimy zacząć ją realizować już teraz – mówił prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, który uczestniczył w katowickim spotkaniu.

Kultura i gospodarka

Dzień drugi poświęcono przemysłom kreatywnym. Kulturę dopiero niedawno powiązano z rozwojem gospodarczym i polityką ekonomiczną. Staje się odpowiedzialna nie tylko za kreowanie tożsamości regionalnej, ale również określa atrakcyjność danego miejsca dla mieszkańców, inwestorów i turystów. W dużym stopniu wpływa na innowacyjność przedsiębiorstw w województwie, przyciągając i zatrzymując wysokiej klasy specjalistów. Umożliwia tworzenie nowych miejsc pracy oraz przynosi wzrost jego konkurencyjności.

Ewa Gołębiowska, dyrektor Zamku Cieszyn, prezentowała przykłady zwycięskich i wyróżnionych projektów w konkursie Śląska Rzecz. Z kolei prof. Krzysztof Stachowiak z Uniwersytetu w Poznaniu i Anna Mlost z Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego podzielili się wynikami badań, dotyczącymi przemysłów kreatywnych ze swoich regionów.

Organizatorami kongresu byli Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Dom Polski Południowej w Brukseli (wspólna inicjatywa województw małopolskiego, opolskiego i śląskiego) – od 2018 roku koordynowany przez Stowarzyszenie „Pro Silesia”. Wydarzenie było w części współfinasowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO RIS w PPO)” realizowanego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W województwie śląskim inteligentne specjalizacje to: medycyna, energetyka, technologie informacyjno-komunikacyjne, zielona gospodarka, przemysły wschodzące, w tym przemysły kreatywne. Projekty z obszarów uznanych za inteligentne specjalizacje regionu mogą być preferowane przy udzieleniu wsparcia z unijnych funduszy

Powrót do góry