Powrót do rpo.slaskie.pl
Home > Dobre praktyki > Niebezpieczny azbest

Niebezpieczny azbest

A A A

Niebezpieczny azbest

Pomimo że azbest sukcesywnie znika z dachów domów i zabudowań gospodarczych, to jeszcze sporo zostało do utylizacji. Należy go usunąć najpóźniej do końca 2032 roku.

Zdjęcie przedstawia budynek, częściowo pokryty elewacją, płytami, z widocznymi stalowymi elementami konstrukcyjnymi. Z boku na wysięgniku robotnicy w kaskach i strojach roboczych. Część ściany przykryta folią budowlaną. W tle inne budynki.

W 2002 roku oszacowano, że na terenie Polski znajduje się 15,5 mln wyrobów azbestowych. Z informacji o realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (POKA), wynika, że co roku na składowiska trafiają tysiące ton tych odpadów. Ale nadal sporo należy jeszcze usunąć.

Zdaniem ekspertów z Instytutu Medycyny Pracy wyroby azbestowe nie stanowią zagrożenia dla ludzi i środowiska, gdy są w dobrym stanie, nieuszkodzone i nieskorodowane. Niebezpieczeństwo uwalniania się do środowiska włókien azbestu zwiększa się w momencie uszkodzenia struktury wyrobu lub w chwili jego nieumiejętnego usuwania. Badania dowiodły, że włókna azbestu, które przedostają się do organizmu z wdychanym powietrzem, mają działanie rakotwórcze. Wdychanie azbestu może być przyczyną groźnych chorób, w tym azbestozy (pylicy azbestowej), zmian opłucnowych oraz raka płuc.

Azbestowa baza

Na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii znajdziemy m.in. Bazę Azbestową (wcześniej była na stronie Ministerstwa Gospodarki), która jest jednym z narzędzi monitorowania realizacji zadań wynikających z POKA.

Znajdziemy tam informacje z poszczególnych gmin, ile azbestu już usunięto, a ile jeszcze zostało. Zamieszczono tam również listę składowisk, na które można wywieźć niebezpieczne odpady.

Ponad ćwierć miliona

W 2009 roku podczas tworzenia wojewódzkiego Programu usuwania azbestu przyjęto, na podstawie ankiet oraz szacunków, iż w Śląskim jest ponad 282 tys. ton azbestu w różnych wyrobach, w tym 154 tys. ton znajduje się na obiektach osób fizycznych. Są to najczęściej pokrycia dachowe domów i zabudowań gospodarczych. Ale azbest stosowano także w rurach ciśnieniowych, płytach okładzinowych i izolacyjnych, w lepikach asfaltowych, do utwardzania dróg oraz wszędzie tam, gdzie konieczna była podwyższona ognioodporność.

Województwo Śląskie zdecydowało, że część funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zostanie przeznaczona na usuwanie tej szkodliwej substancji.

Poprawa w Ogrodzieńcu

Gmina Ogrodzieniec rozpoczęła akcję usuwania na wielka skalę. Przede wszystkim gminie udało się uporządkować teren po byłych zakładach produkujących wyroby zawierające azbest. Teraz rośnie tam trawa. Są przeznaczone na działalność gospodarczą. Obecnie trwa usuwanie azbestu z poszyć dachowych budynków publicznych w gminie. To jednak nie wszystko.

– Trzeba szacować, że w gminie jest ok. 1000 dachów, z których trzeba usunąć azbest. W grudniu podpisaliśmy kolejną umowę na ten cel. Otrzymamy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wsparcie na ponad 300 budynków mieszkalnych i gospodarczych. Przygotowujemy teraz przetarg. Zamierzamy podzielić go na etapy, według poszczególnych sołectw – mówi Dariusz Ptaś, sekretarz gminy Ogrodzieniec.

Remont szkoły

Zespół Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie, obecnie Szkoła Podstawowa nr 5, to największa szkoła w tym mieście. Uczy się w niej ponad 900 uczniów. Młodzież trenuje tutaj m.in. piłkę ręczną, pływanie i lekkoatletykę.

Stalowa konstrukcja z minimalnym ociepleniem i szklanymi taflami od dawna stanowiła problem. Jej utrzymanie było niezwykle kosztowne, a na dodatek nie zapewniała komfortu cieplnego. Latem w budynku było duszno i gorąco, a zimą nie dało się go ogrzać. Dodatkowo w budynku użyto niebezpiecznego azbestu.

Projekt przebudowy rozpoczął się w wakacje 2015 roku. Zakończenie inwestycji planowane jest na lipiec 2019 roku. Całkowity jej koszt to ok. 17 mln zł, a finansowana jest ona przede wszystkim ze środków unijnych. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Chorzów otrzymał na ten cel ponad 13 mln zł. Szkoła w sposób przemyślany i kompleksowy skorzystała z dofinansowania na usunięcie szkodliwego azbestu oraz szeroko pojętej termomodernizacji.

Budynek jest przestronny, ma cztery segmenty, pomiędzy którymi znajduje się patio. Każdą z części remontowano po kolei. Oprócz usunięcia azbestu wykonano również termomodernizację obiektu – na stalowym szkielecie umocowano 25-cm warstwę wełny mineralnej i nowe ściany. Wymieniono ściany wewnętrzne, sufity, podłogi, instalację elektryczną, wentylacyjną i centralnego ogrzewania oraz wszystkie okna i stolarkę drzwiową. Inwestycja podniesie komfort uczniów i pedagogów. Obecnie (na podstawie osobnej umowy) remontowana jest niecka basenu.

– Remont na taką skalę to olbrzymie wyzwanie, ale udało nam się tak zorganizować pracę, by uczniowie mogli kontynuować naukę. Teren budowy został dobrze zabezpieczony. Młodzież nie miała i nie ma tam wstępu – podkreśla dyrektor szkoły Wojciech Niezgoda.

KONKURS

Do 30 kwietnia trwa nabór w konkursie w ramach Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego. W ramach konkursu przewiduje się realizację projektów dotyczących unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Poziom dofinansowania - maksymalnie 95 proc.
Budżet naboru - 9,164 mln zł.

We wrześniu zostanie ogłoszony konkurs na usuwanie azbestu dla ZIT na kwotę 3 mln zł.

O efektywności energetycznej oraz termomodernizacji piszemy na str. 5.

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie rpo.slaskie.pl.

Powrót do góry