Powrót do rpo.slaskie.pl
Home > Dobre praktyki > Rozwijaj firmę dzięki szkoleniom

Rozwijaj firmę dzięki szkoleniom

A A A

Rozwijaj firmę dzięki szkoleniom

Dzisiejsza szybko zmieniająca się rzeczywistość stawia przed firmami zupełnie nowe wyzwania. Dlatego dojrzałe organizacje budują swoją przewagę konkurencyjną, inwestując w szkolenia ludzi, ich umiejętności i kompetencje.

Grupa ludzi siedzących przed stołem konferencyjnym trzymają w rękach dokumenty i dyskutują.

Taką możliwość dają projekty realizowane w ramach działania 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników. Oto przykłady dwóch firm, które skorzystały z takich okazji.

Holiday Inn

To otwarty dwa lata temu czterogwiazdkowy hotel w Dąbrowie Górniczej. Pierwszy tej międzynarodowej sieci w województwie śląskim. Największy w mieście hotel obsługujący na wysokim poziomie przede wszystkim klientów biznesowych to duże wyzwanie.
Nic dziwnego, że hotel cały czas szkoli pracowników. Uzyskał ponad 123 tys. zł dofinansowania na szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pozostałego personelu (obsługa pięter, recepcja, dział techniczny, administracja). Kursy dotyczyły zagadnień z obszarów HR, IT, gastronomii, finansowych oraz językowych, których znajomość jest niezbędna. — W hotelu każdy pracownik, bez względu na stanowisko, powinien zrozumieć, o co pytają goście, i móc im odpowiedzieć lub skierować do właściwej osoby. Stąd planujemy dalsze kursy językowe — podkreślała Agata Kemona, kierująca działem HR.

Spółdzielnia Rybka

Przed innymi wyzwaniami stoi Spółdzielnia Socjalna „Rybka”. Od 6 lat zajmuje się działalnością gastronomiczną. Większość spółdzielni socjalnych nie wytrzymała zderzenia z rynkiem.
Dwanaście lat temu, w czasach bardzo wysokiego bezrobocia, zaadaptowano włoski pomysł na nasz grunt. Na ponad 1000 założonych spółdzielni większość zakończyła się katastrofą. Nie zarobiły na swoje wydatki.
Rybka jest wśród tych nielicznych, które przetrwały. Obecnie prowadzi kawiarnię „U Rybki” w Katowicach-Giszowcu, bufet w Telewizji Katowice. Jeszcze miesiąc temu był też bufet w Teatrze Śląskim.
— Niestety, pomimo naszych najlepszych chęci musieliśmy z tego miejsca zrezygnować. Przychody nie pokrywały kosztów — tłumaczy Gabriela Szymkowiak, prezes spółdzielni.
Rybka rozwija również usługi cateringowe. Oferta spółdzielni bazuje na tradycji, wysokiej jakości, różnorodności i elastycznych cenach. Popisowym produktem są ciasta, pieczone również na duże imprezy zewnętrzne i dla klientów indywidualnych.
Ze szkoleń skorzystało już 19 pracowników spółdzielni. Dotyczyły m.in. zarządzania zespołem w gastronomii, zmian linii produkcyjnej, aby w kuchni było ergonomicznie, oraz praktycznego wprowadzania standardu HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point). System HACCP jest narzędziem umożliwiającym zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Jest to zbiór norm i instrukcji powszechnie obowiązujących we wszystkich organizacjach zajmujących się żywnością.
Biorąc pod uwagę, że w spółdzielni pracują również osoby z niepełnosprawnościami, ich szkolenie wymaga metod, które np. pozwalają na zapamiętywanie kolejności wykonywanych czynności.
— Chcemy nadal kierować ludzi na kursy. Ale największym problemem dla nas jest zgromadzenie własnego wkładu na szkolenia — przyznaje Gabriela Szymkowiak.

Powrót do góry